Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Industrin är arbetsplatsen för den som vill göra skillnad

Sveriges välfärd har byggts med kraft från industrin och dess internationalisering. Det behövs en grogrund för nya tankemönster där industrin lyfts fram som en attraktiv arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter. Det gäller speciellt nu när vi är inne i den fjärde industrirevolutionen med digitaliseringens möjligheter framför oss.

Industrin utgör ryggraden i det svenska näringslivet. Samtidigt får den inte sin välförtjänta plats när det gäller marknadsföring som attraktiv arbetsplats. I många andra länder, exempelvis Tyskland, anses industrijobb vara framtidsyrken i toppklass. Det ryktet har inte industrijobben i Sverige – trots att vår industri platsar bland världens mest moderna och högteknologiska.
Det är uppenbart att många industriföretag känner oro för möjligheterna att rekrytera rätt kompetens. Företag begränsas idag i sina möjligheter till expansion på grund av svårigheter att rekrytera och anställa. Den stora kompetensbristen inom industrin måste akut ses över då den hotar den välfärd som vi sedan länge tar för givet.

Kräver omstart
För att bygga upp industrin med fler jobb måste vi alltså tänka om. Det krävs en omstart. Det vet man på Quintus Technologies, och därför har företaget valt att behålla så stor del av verksamheten som möjligt i Sverige. Närmare bestämt i Västerås, där samtliga av företagets slutprodukter monteras och testas. All forskning och utveckling är också koncentrerad till Västerås – och så ska det vara även i framtiden, lovar vd Jan Söderström.
– Jag ser en ljus framtid för svenska industriföretag över lag, trots den stora bristen på ingenjörer och teknisk produktionspersonal. Sveriges industri anses vara en av världens mest moderna med en hög automationsgrad och marknadens effektivaste processer. Det borde vara en arbetsplats som lockar fler.
– Svenska industriföretag präglas dessutom fortfarande av en stark investeringsvilja där ny teknik och moderna processer går hand i hand med hållbara arbetssätt för att göra morgondagen och inte minst vår livsmiljö lite bättre. Detta är en framtidsbransch – alla som är intresserade av att göra en bestående skillnad för samhällsutvecklingen kan göra karriär inom industrin, understryker Jan Söderström.

Förena skola och industri
För att trygga jobben och behålla tillverkning inom landets gränser måste vi kraftsamla kring kompetensförsörjningen.
– Man har i Sverige insett värdet i att förena skola och industri och det är ett bra första steg. Det finns ett antal gymnasieskolor kopplade till industriföretag men samtidigt krävs det engagemang på fler nivåer. Industrin måste ytterligare engagera sig i skoldebatten och aktivt marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare. Quintus Technologies har idag ett utvecklat samarbete med olika typer av utbildningar men kommer att synas ännu mer framöver, säger Jan Söderström.
Fler initiativ som till exempel lärlingsutbildning måste också få större utrymme. I Tyskland är det en vedertagen modell som attraherar många sökande och som ger väldigt goda resultat i form av ett rikt rekryteringsunderlag till tyska näringslivet. Sverige borde kunna ha lika goda möjligheter baserat på vår historik som framstående industrination.