Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Industrin är Blekinges välfärdsmotor – Techtank stärker industrin

Blekinge är ett industrilän. Här finns en lång historia inom bl a materialbearbetning och tillverkning. Inom vissa områden, t ex inom pressning och formning, kan den blekingska industrin stoltsera med att vara internationellt ledande. Den långa industritraditionen betyder också att det i Blekinge finns starka och väl etablerade viktiga generella industriella kunskaper och kompetenser, bl.a. inom produktutveckling, processmetodik, inköp, samverkan över företagsgränser och internutveckling av medarbetare.

Industrin – välfärdsmotorn i Blekinge
Det är tydligt att industrin betyder mycket för länets välfärd. Drygt 16% av alla jobb i Blekinge finns i industrin. Det placerar Blekinge på 5:e plats bland Sveriges län när man mäter andel jobb inom industrin (Jönköpings län toppar med drygt 22%). Mäter man bara de viktiga s.k. intäktsbasjobben så är siffran 57%. Intäktsbasjobb är jobb i företag som säljer utanför regionen. Det finns en uppfattning om att varje jobb i ett intäktsbasföretag skapar förutsättning för 3-5 ytterligare jobb inom offentlig och kommersiell service. Den blekingska industrins andel av länets bruttoregionalprodukt är nästan 50%.

Krav på omställning och förnyelse
Precis som i resten av Sverige – ja, hela världen – så står industrin i Blekinge inför en stor omställning och förnyelse driven av bl.a. omfattande teknisk förändring och utveckling, brist på kompetens, krav på reducerad klimatpåverkan, samt kunders förväntan på kompletta helhetslösningar och ökat tjänsteinnehåll.

Techtank stärker industrin
Techtank är en regional industristödjande aktör och klusterinitiativ som samlar avancerade industri- och teknikföretag i Blekinge och närliggande kommuner i kringliggande län. Genom våra insatser och aktiviteter stöder vi industriföretagens omställning och förnyelse, och bidrar därigenom till att stärka deras konkurrenskraft. Många av Techtanks insatser och aktiviteter handlar om kompetensförsörjning – kanske den största och mest aktuella utmaningen för industrin. Vi är också en del av det nationella nätverket IUC vilket ger oss tillgång till en stark portfölj av industristödjande insatser inom teknik- och produktionsutveckling, t ex Kickstart, Robotlyftet och Produktionslyftet. Tillsammans med vår partner RISE IVF jobbar vi även med att stärka industriföretagen inom stamping och formning av skalprodukter och relaterade tekniker och stödprocesser.

Välkommen att höra av dig till oss!

Mer information om Techtank finns på www.techtank.se.

Jörgen Adolfsson
Klusterledare
Techtank