Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Industrin är motorn i Eskilstuna

Visionen för Eskilstuna Fabriksförening (EFF) är att vara den naturliga företrädaren för näringslivet i Eskilstunaregionen så att det blir en expansiv och välmående region.
– Vi är en av Sveriges äldsta företagarföreningar och har idag cirka 110 medlemmar, främst industri, tjänste- och teknikföretag, säger Gösta Reinl, vd på Eskilstuna Fabriksförening.

Eskilstuna är en gammal manufakturstad och var en av städerna som utvecklade Sverige till en industrination i mitten av 1800-talet.
– Det stora bekymret på den tiden var att få kompetent personal och det är fortfarande en av föreningens hjärtefrågor. Idag är EFF en modern företagarförening som stärker medlemmarnas konkurrenskraft genom olika projekt samt genom att driva näringslivsfrågor och kompetens- och utbildningsfrågor både på kort och på lång sikt. Genom att utgöra ett service-, kontakt- och remissorgan tillvaratar vi medlemmarnas gemensamma intressen, säger Gösta Reinl.

Bidrar till välstånd
Eskilstunas industri bidrar starkt till stadens välstånd, framför allt genom de varor och tjänster som produceras och det arbete det genererar hos underleverantörer och tjänsteföretag (på ett industrijobb går det ytterligare 1,6 jobb i Eskilstuna).
– 20 procent av Eskilstunas samtliga anställda arbetar vid våra företag och svarar för 40 procent av Eskilstunas BNP. Industrin har alltså en stor betydelse för Eskilstunas skatteintäkter och de näringar som finns, till exempel tjänsteföretag som levererar till industrin, säger Gösta Reinl.
I regionen Eskilstuna, Köping och Södertälje finns ett industrikluster som producerar mellan 15 och 20 procent av alla transmissioner till tunga fordon i världen.

Bibehållen konkurrenskraft
För att stärka och öka företagens konkurrenskraft driver föreningen ett flertal projekt. Bland annat ansvarar EFF för Robotdalen i Södermanlands län, där man utvecklar nya robotapplikationer inom hälsorobotik, fältrobotik (autonoma fordon) och industrirobotik. Det har genomförts 70 stycken förstudier av robotisering inom industrin i Sörmland som har genererat mer än 50 miljoner i investeringar som stärkt företagens konkurrenskraft.
Ett formellt nätverk under namnet MITC har byggts upp mellan de större företagen i Eskilstuna och Köping. Tillsammans med Mälardalens högskola driver de allt från förstudier till avancerad forskning inom fyra kärnområden; Innovation, Effektivare produktutveckling, Effektivisering av produktion och Miljö & Energieffektivisering. Detta arbete är ytterligare ett konkret exempel på vad som görs för att stärka såväl företagen som Mälardalens högskola.

Kompetensförsörjning
För att på lång sikt bibehålla industrins konkurrenskraft i Eskilstuna vill Eskilstuna Fabriksförening att ungdomar utbildas inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen för att stärka kompetensen i företagen på lång sikt.
– För 160 år sedan hade man problem med kompetensen och vi har fortfarande försörjningsproblem med kompetensen eftersom ungdomarna inte läser ämnen som teknik och matte. Tillsammans med kommunen, skolorna och Mälardalens högskola har vi bildat ett Kompetensråd Teknik som via olika insatser ska stödja och väcka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Allt för att få bra medarbetare i framtiden och bibehålla vår kompetens och konkurrenskraft i företagen, säger Gösta Reinl.

Återindustrialisering
I Europa talar politikerna om att Europa ska återindustrialiseras och i USA är återindustrialiseringen redan på gång.
– Politiker i både EU och USA har börjat inse att man inte kan kasta ut industrin och tro att det endast ska bli ett tjänstesamhälle. Många länder ser nu på Tyskland, som är en förebild i Europa, där industrin går bra och är stark, säger Gösta Reinl.
Enligt en kartläggning behöver Eskilstunas industriföretag anställa cirka 500 i nya jobb under en femårsperiod.
– Kraven på högre kompetens har ökat från industrin och vi kan se att det är minst gymnasieutbildning som gäller för alla nya jobb, men även fler personer med YH, gymnasieingenjör, högskole- och universitetsutbildning kommer att efterfrågas, säger Gösta Reinl och fortsätter:
– Det har visat sig att EFF´s satsningar genom olika projekt och i den löpande verksamheten ligger väl i tiden och har skapat nya insikter som genererat olika lokala och regionala satsningar. Genom det goda samarbetet som har utvecklats mellan oss, skola och samhälle här i Eskilstuna har vi mycket goda förutsättningar att utveckla näringslivet ytterligare i regionen och vi arbetar alla för att industrin även i fortsättningen ska vara en stark motor i Eskilstuna.