Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Industrin har också kunskapsföretag

Med en stark brukstradition motsvarande ett och ett halvt sekel i ryggen vidareutvecklar Ljuders Nickelsilfverfabrik moderna metoder för bearbetning av gjutgods och stångmaterial. Vd Hans Svensson beskriver dagens Ljuders som ett kunskapsföretag med stor erfarenhet av såväl komplexa detaljer som traditionell bearbetning.

Ljuders Nickelsilfverfabrik etablerades 1876 som en länk för vidareförädling av metallråvaran från Kleva nickelgruva, som då ägdes av Lessebo Bruk. Under slutet av 1800-talet fick verksamheten ett uppsving då Ljuders i takt med den svenska järnvägens utbredning började tillverka inredningsdetaljer till järnvägsvagnarna.
Det riktigt stora trendbrottet kom dock i samband med att nya samarbeten inleddes med några av den svenska tillverkningsindustrins mest framstående aktörer, där Volvo Penta, Växjö Rostfritt (nuvarande Getinge Disinfection) och Flygt (nuvarande Xylem) än idag är några av företagets största kunder. Ljuders kom via den här kundgruppen framförallt in på en inriktning som kunde generera kontinuerlig tillväxt, vilket sedermera visade sig vara ett klokt agerande.

Mest på export
Volvo Penta, Getinge, Xylem, Norden Machinery, EuroMaint och Valmet är starka namn inom den moderna industrin. Samtliga har en lång och gedigen historia bakom sig, och de har även en annan sak gemensamt: samtliga är återkommande kunder hos Ljuders.
– Vi har lyckats behålla och utveckla vår konkurrenskraft genom att vara lyhörda inför våra kunders behov. Marknaden är förändringsbenägen och det måste även vi vara. Därför har vi valt att följa våra kunder ut i världen och idag går nästan hela vår tillverkning på export via våra svenska kunder, berättar Ljuders vd Hans Svensson, som även är delägare i företaget.
Korta och medellånga serier är huvudfokus för Ljuders, som vill behålla sin flexibilitet med korta ledtider och snabba beslut. Serier från enstyck och upp till 1000 detaljer ligger inom företagets nisch.

Rustar för dynamisk framtid
Ljuders har börjat rusta för en dynamisk framtid där kraven på flexibilitet och snabba leveranser förväntas bli ännu större. Under 2014 investerades det i ett nytt, modernt affärssystem samt ett par kapacitetshöjande åtgärder i maskinparken. Den viktigaste investeringen utgörs dock av personalen, där flera är delägare, som Hans Svensson beskriver som lojal och engagerad.
– Att få tag på rätt kompetens är en utmaning, och att få tag på rätt kompetens i rätt tid är ännu svårare. Därför är vi engagerade i vår personals utveckling, de ska trivas och känna att det finns utrymme för personlig tillväxt hos oss.

Vill förändra och förbättra
Hans poängterar också att teknikintresset måste stärkas bland barn och ungdomar generellt. Det försöker Ljuders bidra till genom att erbjuda studiebesök och praktikplatser bland annat.
Viktigast är kanske att visa att industrin också har kunskapsföretag. Det är även ett led i Ljuders långsiktiga hållbarhetsarbete som präglas av en stark vilja att förändra och förbättra.
– Vi var tidiga med att låta kvalitets- och miljöcertifiera verksamheten, många år innan det blev ett krav från branschen. Det har gjort att vi har väl förankrade rutiner även inom hållbarhetsfrågor som vi har stor nytta av idag. Till hållbarhet räknas även den sociala aspekten med trygga jobb och möjligheter inom en spännande bransch och det kan vi erbjuda, avslutar Hans Svensson.