Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Industrinära utbildningar som efterfrågas av näringslivet

Sedan 2011 driver Karlskoga kommun en populär yrkeshögskoleutbildning till processtekniker/explosivämnestekniker och i höst startar en ny utbildning till CNC-tekniker. Båda utbildningarna ger studenterna en kvalificerad kompetens inom ett område där det finns stor efterfrågan på utbildad personal.

Utbildningarna är framtagna i nära samarbete med respektive bransch och en tredjedel av utbildningen sker på företag. Det ger studenterna arbetslivserfarenhet och viktiga kontakter inför framtiden.
– Utan samverkan med näringslivet går det inte att driva den här typen av utbildning. Företag i branschen har varit med och utarbetat innehållet och är också involverade i antagningsprocessen. Det säkerställer att vi utbildar rätt personer och att de har relevant kunskap med sig ut i näringslivet. Upplägget skapar goda möjligheter till jobb och flera av våra elever har fått jobb på det företag där de gjort sin praktik, säger Ahmed Khaled, utbildningsledare på Yrkeshögskolan i Karlskoga.
För att bli antagen krävs gymnasieutbildning och intresse för teknik. Skolan har också studenter som har jobbat några år inom industrin och nu vill vidareutbilda sig.

Mer utbildning krävs
Den avancerade tillverkningsindustrin blir allt mer teknik- och datorstyrd, vilket kräver mer utbildning och högre kompetens. I Karlskoga och övriga regionen finns en stor koncentration av industrier med avancerad tillverkning inom CNC-teknik, processteknik, energetiska material samt explosiva och brandfarliga ämnen. Utbildningarna är ett gott exempel på hur kommun och näringsliv tillsammans kan arbeta för att utveckla och stärka ett profilområde.

Goda möjligheter till jobb
– Vi vill bidra till att företagen kan hitta personer med rätt kompetens så att de stannar kvar i regionen. Samtidigt erbjuder vi våra studenter en utbildning som ger goda möjligheter till jobb både i regionen och i övriga Sverige, säger Ahmed Khaled och tillägger:
– Det viktigaste är att utbildningen är aktuell och hänger med den snabba tekniska utvecklingen inom industrin.
Yrkesskolans lärare har en mycket hög kompetens och kommer från både universitetet, gymnasiet och näringslivet.