Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Industrins framtid avgörs i skolan

”Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard”. Så inledde Quintus Technologies vd Jan Söderström vår intervju. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

På många håll talas det om en återindustrialisering. Det är bra för ett land som Sverige, vars grundläggande ekonomi sedan länge vilar på en innovativ industri som för övrigt anses vara bland världens mest avancerade rent teknikmässigt. Den största utmaningen ligger inte i utmaningen med att koppla ihop ny forskning med industriell utveckling, utan snarare om att trygga det framtida kompetensbehovet i takt med den demografiska utvecklingen.
Svensk ingenjörskunskap är världskänd och i synnerhet eftertraktad. Nu när det råder ingenjörsbrist i vårt land borde det läggas mer kraft än någonsin på att stötta långsiktiga insatser för kompetensutveckling. Mycket kretsar kring att höja nivån och främja intresset för teknik redan i grundskolan. Att många stora industriföretag satsar på egna gymnasieskolor är bra, men intresset måste grundas tidigare än så.
Industrin måste få bli en inspirationskälla för skolan och utbytet mellan skola och näringsliv större. Det vet man sedan tidigare, men det krävs fler och mer omfattande insatser för det. Framförallt måste det vara insatser som är gångbara över hela Sverige och som skapar ett bestående intresse. Industrin måste i sin tur visa vilka möjligheter som finns.
Många ungdomar vet inte vilka yrkesroller som finns inom den moderna industrin. Gamla föreställningar om en tung och smutsig industrimiljö lever kvar trots att de är så långt ifrån man kan komma den högteknologiska miljö som präglar industrin idag. Att aktivt informera och sprida kunskap är bland industrins absolut viktigaste uppgifter för framtiden – lika viktigt som att satsa på utveckling och innovationskraft.

Maria Lind
Redaktör