Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Industrins jättar uppskattar kunskapen hos Ljuders

Med en stark tillverkningstradition motsvarande ett och ett halvt sekel i ryggen vidareutvecklar Ljuders Nickelsilfverfabrik moderna metoder för bearbetning av gjutgods och stångmaterial. Det uppskattas av de riktigt stora industrijättarna i Sverige som Volvo Penta, Getinge och Xylem till exempel.

Få aktörer har en lika lång tradition som Ljuders, som fortfarande arbetar med samma grundinställning som fanns med då verksamheten etablerades. Den moderna industrin kräver naturligtvis moderna processer, men det är fortfarande det genuina hantverket och bearbetningskunskapen som ligger till grund för Ljuders utveckling.

Vinner på att vara lyhörda
Att snabbt kunna ställa om processen, att vara lyhörda och engagerade är framgångsreceptet enligt vd Sven Johansson.
– Vi har lyckats behålla och utveckla vår konkurrenskraft genom att vara lyhörda inför våra kunders behov. Marknaden är förändringsbenägen och det måste även vi vara. Därför har vi till exempel valt att följa våra kunder ut i världen och idag går nästan hela vår tillverkning på export via våra svenska kunder.
Sven Johansson har själv lång erfarenhet från branschen med ett förflutet inom flera ledande industribolag. Bland dessa nämns Volvo, Scania och Getinge. Intill de här företagen ter sig Ljuders ganska litet, men Sven hoppas kunna applicera kompetenser från tidigare uppdrag för att utveckla det mindre bolaget.
– Vissa metodiker som tillämpas inom exempelvis fordonsindustrin skulle kunna appliceras på Ljuders processer. Men vi kommer inte att skynda med förändring, snarare förvalta det fina vi har, försäkrar Sven.

Utvecklas med Lean?
Korta och medellånga serier är huvudfokus för Ljuders, som vill behålla sin flexibilitet med korta ledtider och snabba beslut. Att behålla fokus på bearbetning av gjutgods och stångmaterial är även framgent en given affärsstrategi. Det som eventuellt kan utvecklas mer är tankar kring Lean, som Ljuders än så längre inte har lagt så mycket kraft på.
– Det är klart att Lean är intressant med tanke på kostnadsläget i Sverige, men vi lever inte på lågprislösningar. Vår nisch är högkvalitativ bearbetning av avancerade detaljer och det är ett arbete som kräver mycket erfarenhet och kunskap. Ibland är vi till och med ensamma om att ha den, så här ser jag ingen större konkurrens från lågkostnadsländerna, säger Sven Johansson.
Ytterligare förädlingssteg är också intressant för framtiden. Idag erbjuder Ljuders kringtjänster som för- och delmontage i samband med större leveranser. Det har skapat en större efterfrågan som framöver skulle kunna innebära fler arbetstillfällen i fabriken.

Matcha efterfrågan och vidareutbilda personalen
Precis som hos många andra tillverkade företag har orderingången de senaste åren varit väldigt god. Kapaciteten hos Ljuders har tvingats bli högre och det har man löst genom flera nyanställningar men också investeringar i ett flertal nya maskiner varav två har installerats under den gångna sommaren.
Ljuders kommer att fortsätta sitt arbete med att matcha kundernas efterfrågan genom en hög produktionskapacitet. Att vidareutbilda personalen och bredda kompetensen kommer också att vara väldigt viktigt framöver.