Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Industrins skräddare utvecklas med nya tjänster

En av Sveriges ledande legotillverkare inom industrisömnad svarar på marknadens efterfrågan och erbjuder numera även avancerade produktutvecklingstjänster. Det innebär ett systemansvar från idé till färdig produkt som gör Lindevalls till en central och integrerad partner i kundens tillverkningsprocess.

Östersundsbaserade Lindevalls har varit industrins skräddare sedan 1965. Från att i huvudsak ha fokuserat på legotillverkning efter kundspecifikation förflyttar sig företaget en bit in i kundernas processer genom att erbjuda produktutveckling med prototyptillverkning, test och verifiering.
– Vi har tre affärsområden idag varav två genomsyras av stark tillväxt. Vi växer mest inom industrisömnad samt tillverkning av packningar och isolering. Men vi har sedan länge också kapelltillverkning som specialitet och det är vi relativt ensamma om i Sverige, berättar Magnus Rydell, vd på Lindevalls Industri AB.

Modernt kunskapsföretag
Det finns en hel del kunskap inbäddad i Lindevalls verksamhet. En stor del av den är dessutom unik för företaget. Industrisömnad är ett väldigt specifikt område och tyvärr saknas det utbildningar som inriktar sig på just detta. Ofta finns industrisömnad med som en del av andra industriella utbildningsprogram, men då utan möjlighet att fördjupa sig i området.
– Avsaknaden av en dedikerad utbildning har medfört att kompetens saknas på många ställen vad gäller industrisömnad, till och med i de riktigt stora industriföretagen kan det vara mer eller mindre eftersatt på den fronten, menar Magnus Rydell.
Bland kunderna finns Saab, BAE Systems och Husqvarna. Lindevalls erbjuder såväl produktutveckling som tillverkning för alla tre, och har dessutom många andra stora namn på kundlistan. Det är just den unika kunskapen inom Lindevalls som de söker och behöver, och den finns i princip ingen annanstans i Sverige. På så vis kan man säga att Lindevalls har utvecklats från renodlat industriföretag till ett modernt kunskapsföretag.

Fortsatt tillväxt
Det är just inom industrisömnad som den största tillväxtpotentialen finns enligt Magnus Rydell.
– Vi fokuserar på hela kedjan och det gör oss också mindre sårbara i en förändringsbenägen värld. Vi har utökat personalstyrkan inom sömnad flera gånger om och vi ser tydligt att vår kompetens är nyckeln till framgång.
Magnus är även engagerad i utvecklingen inom IUC Z-Group för att säkerställa ett gott klimat för den jämtländska industrin att utvecklas inom.