Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Industrins viktigaste samarbetspartner är grön

Att ett överkonsumerande av jordens resurser orsakar stora problem är de flesta medvetna om idag. För att bromsa klimatförändringarna krävs gemensamma insatser på global nivå, där nationerna förbinder sig att dra sitt strå till stacken. Sverige ligger i framkant på miljöområdet – men det finns alltid saker som kan förbättras. Det är ett motto som Stena Recycling har arbetat efter i flera decennier.

De flesta är överens om att något måste göras för att rädda klimatet. Det finns inte en nyckelfärdig lösning, och det är inte heller enbart ett fåtal branscher som måste engagera sig. Att spara på jordens resurser är allas angelägenhet.
Att aktivt införa rutiner för att förbruka mindre är en ren konkurrensfördel – eftersom det förknippas med lägre materialkostnader med mindre svinn. Sådana initiativ är numera vedertagna inom svensk industri – men om mängden avfall blir mindre – får inte företag som Stena Recycling mindre att göra då?
– Alla insatser räknas – stora som små. Det betyder också att alla kan göra något för miljön. Industrin kommer alltid att behöva producera saker som samhället efterfrågar – och därför kommer våra tjänster alltid att behövas. Vi är en av industrins viktigaste samarbetspartners för framtiden eftersom vi hjälper dem att producera mer hållbart. Att spara på resurser är en stor konkurrensfaktor idag, säger Åke Algotsson, filialchef på Stena Recycling i Örebro.

Utvecklar högre servicenivå
Stena Recycling bedriver ett aktivt arbete för att minimera uppkomsten av avfall i ett samhälle som har vant sig vid att överkonsumera. Mycket handlar om attityd, samt enkelhet i att göra rätt. God service är därför grundläggande inom återvinningsbranschen.
För att kunna utveckla en ännu högre servicenivå förvärvade Stena Recycling företaget IL Recycling i fjol.
– IL Recyclings verksamhet är numera helt integrerad vilket för oss i Örebro innebär att vi har fått en tydligare lokal profilering inom fler materialslag, bland annat plast och papper. Järn och metall samt farligt avfall är vi starka inom sedan tidigare, berättar Åke Algotsson.
Stena Recyclings organisation är uppbyggd på lokal närvaro på närmare 100-talet orter i Sverige. Just Örebroregionen är mycket expansiv och det innebär också att Stena Recycling måste uppgradera sin verksamhet för att kunna möta framtidens krav. Förvärvet av IL Recycling är en del av det arbetet.

Förstärkt verksamhet möter regionen
Varje år samlar Stena Recycling in stora mängder uttjänt och överblivet material. Järn, metaller, papper, trä, plast och olja – allt förädlas till nya råvaror i Stena Recyclings anläggningar för att sedan säljas vidare till stål- och metallverk, gjuterier och pappersbruk.
Stena Recycling gör också allt mer för kunderna, serviceutbudet blir allt mer omfattande.
– För industrikunder kan det handla om att förenkla vardagen genom att låta oss ta hand om hela avfallshanteringen inklusive sortering. Det kan också handla om att utbilda den egna personalen ytterligare så att de kan sortera och förbereda för återvinning innan materialet hämtas av oss, säger Åke Algotsson, som ser mycket positivt på utvecklingen i regionen.
– Vi möter regionen med en förbättrad och förstärkt verksamhet nu och våra satsningar ligger rätt i tiden. När regionen bygger mer och allt fler företag söker sig hit så ökar också efterfrågan på hållbara återvinningstjänster. Det känns bra att vi står så pass väl rustade för att möta det.