Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Industriteknik är en del av Sveriges ryggrad

Industrin står för en omfattande del av Sveriges välfärd med många arbetstillfällen och stora skatteintäkter. Dessutom står den för ett arv som sträcker sig från tidig teknikutveckling för hundratals år sedan till den fjärde industrirevolutionen som utgörs av digitaliseringen. Den nya tidens industriarbetare är programmerare, teknik- och processutvecklare samt robot- och automationstekniker.

För att Sverige även framledes ska vara en stark industrination krävs större intresse bland ungdomar som vill vara med och vidareutveckla industritekniken. Det vill man i Sandvikens kommun gärna bidra till, och därför har kommunen och industrijätten Sandvik slagit sina påsar ihop och startat en industriteknisk utbildning på Göranssonska skolan.
Gymnasieutbildningen drivs av det gemensamma bolaget Sandvik Utbildnings AB, som även har uppdragsutbildningar för företag där man utbildar flera tusentals människor årligen. Det delade uppdraget gör att Sandvik Utbildnings AB fyller ett stort glapp på marknaden när det gäller industrikompetens.

Tryggar den långsiktiga kompetensförsörjningen
Gymnasieutbildningen är viktig för Sandvik och alla andra industriföretag i regionen eftersom den involverar nästa generation och skapar ett större intresse bland unga, något som behövs för att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen inom svensk industri generellt.
Det finns många fördelar med att bedriva en företagsägd gymnasieutbildning, menar Anu Lindahl, som är vd på Sandvik Utbildnings AB. Hon förklarar:
– För små orter som Sandviken är det viktigt för regionens största arbetsgivare att säkra kompetensförsörjningen lokalt. Vi ska skapa intresse bland unga, och samtidigt stärka befintliga medarbetare med fortbildning. Utbildningsinnehåll som är företagsrelevant ger bättre matchning mellan arbetsmarknad och utbildning. Alla vinner på konstellationen: individen får bra kompetens som leder till jobb, företagen får tag på rätt kompetens och samhället gagnas genom att fler kommer i arbete.
Göranssonska skolan har bara ett program, och det är det industritekniska programmet. Eleverna väljer själva hur de vill lägga upp sin utbildning, antingen mer teori, eller mer yrkesinriktning. Alla får en yrkesexamen samt högskolebehörighet.
– Vi erbjuder en stark utbildning som ger en bra kombination av teori och praktik. Vår koppling till Sandvik är tydlig med många praktikdagar förlagda där, vilket ger en stark verklighetsförankring, berättar Sara Stengård, rektor på Göranssonska skolan.
Att eleverna dessutom är garanterade sommarjobb på Sandvik ger också en fjäder i hatten för skolan. Eleverna får dessutom möjlighet att göra praktik på Sandviks internationella enheter och får då möjlighet att bo och arbeta utomlands under en tid, något som är mycket populärt.

Tryggar även industrins framtid
Uppskattningsvis kommer det att saknas ungefär 26.000 personer med industrikompetens om tio år, om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu. Att företagsdrivna initiativ som Göranssonska skolan behövs är därför glasklart.
Direkt efter utbildningen kan eleverna börja jobba som underhållstekniker, produktionstekniker, automationstekniker, produktionsledare eller operatör. Samtliga är högteknologiska och relativt välbetalda arbeten. Och inte minst – de bidrar till att stärka Sveriges ryggrad, industrin, samtidigt som välfärden tryggas.