Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Infratek underhåller landets mest trafikerade järnvägssträckningar – Axlar nytt storskaligt projekt i Stockholmsregionen

Norskägda Infratek har specialiserat sig på tjänster inom kritisk infrastruktur och högsäkerhetslösningar. Kritisk infrastruktur avser de system som bygger upp samhällets grundfunktioner som exempelvis nätverk för energiöverföring, elektronisk kommunikation, transporttjänster, ledningsnät för vatten och avlopp samt de knutpunkter som förbinder nätverken. Infratek har en gedigen kompetens inom järnvägsentreprenader omfattande ban-, el-, signal- och telekommunikationsarbete och sköter drift och underhåll på flera av landets mest trafikerade järnvägssträckningar. Stockholm Nord är ett nytt projekt där Infratek ska sköta den dagliga driften och det löpande underhållet för två mycket hårt trafikerade linjer mellan Stockholm och Uppsala respektive Sundbyberg och Bålsta.

Infratek är en av Nordens ledande leverantörer av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Koncernen består av tre affärsområden: Lokal infrastruktur, Central infrastruktur och Säkerhet. De två affärsområdena med inriktning på infrastruktur gör Infratek till en nyckelaktör inom samhällsutveckling och uppbyggnad med kompetens på alla nivåer. Infratek sköter allt från konstruktion och byggnation till driftsättning och säkring av nät och stationer för energiöverföring (elnät och fjärrvärme) och nät för elektronisk kommunikation (fiberoptik/telekom).
Inom verksamhetsområdet Säkerhet är koncernen totalleverantör av tekniska säkerhetslösningar som exempelvis alarmsystem, tv-övervakning, passerkontroll, elektroniska varularm, lås och beslag samt drift av säkerhetsanläggningar. Säkerheten placeras alltid i första rummet och kännetecknar samtliga uppdrag, oavsett projektets inriktning. Infratek kan dessutom erbjuda utbildning inom järnvägsrelaterat arbete, underhåll och säkerhet.

Stockholm Nord – ett av Infrateks största projekt
Infratek har under en längre tid ansvarat för drift och underhåll på Arlandabanan. För drygt två år sedan fick man också i uppdrag att se över den dagliga driften på Hagalunds Bangård Det är två infrastrukturella projekt som involverar några av landets mest trafikerade järnvägssträckningar.
– Vi tar med oss all erfarenhet från tidigare projekt till det nya uppdraget som vi fått av Trafikverket, ett projekt som kallas Stockholm Nord och som involverar två sträckningar. Den ena går mellan Ulriksdal i Solna och Storvreta i Uppsala, och den andra löper mellan Sundbyberg och Bålsta. Projektet är ett av våra största åtaganden där vi levererar en helhetslösning – alla tänkbara drifts- och underhållstjänster omfattas, berättar Maria Strandberg, projektledare Stockholm Nord.
Infratek är på plats dagligen och övervakar driftsäkerheten och åtgärdar fel i anläggningen t.ex. växelfel, signalfel, vägövergångar med bommar som inte fungerar osv. För att spara så mycket resurser som möjligt utförs en hel del förebyggande arbete som minskar risken för att man ska behöva utföra betydligt dyrare reparationer längre fram.
– Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbete där vi kontrollerar, testar och inspekterar delar av spåren dagligen. Vi använder oss bl.a. av lifträlsbilar, specialfordon som kan köra både på spår och vanlig väg. Om det skulle uppstå ett kontaktledningsfel, som exempel, så måste vi snabbt kunna ta oss förbi det stillastående tåget för att utföra reperationen. Med tvåvägsfordon blir uppgiften betydligt lättare, förklarar Maria Strandberg.

Framtidsutsikter
Järnvägstransporter är idag det miljövänligaste sättet att resa och frakta gods, men det krävs ytterligare utveckling av det befintliga järnvägsnätet över hela Sverige och Norden, som är Infrateks huvudmarknad. Att man inom EU dessutom vill flytta över mer gods till järnvägen skärper kraven ytterligare gällande god infrastruktur, hög säkerhet och tillförlitlighet. Här finns en enorm tillväxtpotential för Infratek som redan har erfarenhet från mycket stora projekt över hela Norden.