Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ingen affär utan teknisk dokumentation!

I princip allt vi köper, använder och konsumerar kräver någon form av dokumentation som medföljer produkten. För tekniska system, oavsett typ av produkt, gäller högt ställda krav på dokumentationen som bland annat ska omfatta hur man använder, sköter och eventuellt reparerar produkten. Teknikinformation i Krokom AB, TIKAB, har sedan slutet av 1980-talet arbetat med att ta fram olika typer av teknisk dokumentation.

Tekniska system finns överallt. Allt från dammsugare och hushållsmaskiner till lastbilar och truckar är uppbyggda av mer eller mindre avancerade tekniska system. Allt som användaren behöver veta, samt all den information som reparatörer och servicetekniker behöver bistår TIKAB med i form av manualer och servicehandböcker.
– Vi är en komplett leverantör av all teknisk dokumentation som kan behövas för en produkt. Det är speciellt viktigt vid CE-märkning eftersom det då krävs en viss typ av riskanalyser och dokumentation som vi tar fram åt våra kunder. Det finns vissa lagkrav att förhålla sig till och vi ser till så att det blir rätt från början, utan rätt teknisk dokumentation så får vissa produkter helt enkelt inte säljas på marknaden, förklarar vd Lars Andersson.

Anpassar verksamheten efter nya krav
TIKAB har nära 70 anställda där merparten verkar i Krokom. Det gör företaget till en relativt stor arbetsgivare i kommunen som har ett näringsliv som annars kännetecknas av ett stort antal mindre företag. Ramavtal finns sedan många år med Försvarets Materielverk som ställer höga krav på korta ledtider och precision.
– Många av våra anställda har ett förflutet inom Försvaret och har då ofta varit mottagare av den dokumentation som vi producerar. Deras kompetens är oerhört viktig eftersom den bidrar till vår utveckling och gör att vi kan skapa dokumentation som är ännu mer anpassad efter vad slutanvändaren verkligen behöver. Vi är också lyhörda för förändringar och nya krav inom alla branscher. Det är i princip det vi lever på – att känna till nya krav och att anpassa våra produkter därefter, fortsätter Lars Andersson.

Långsiktig kompetensförsörjning
Mycket kraft läggs just nu på ett flertal projekt avseende uppdatering av dokumentationen för Försvarsmaktens ledningssystem. Här pågår ett generationsskifte med stora förändringar i ledningssystemet som mer sannolikhet kommer att sysselsätta TIKAB under flera år framöver. Lars Andersson uppskattar det till minst fem år från nu och behovet av att anställa mer personal som kan ta sig an andra uppdrag är stort.
– Under 2012 anställde vi 15 personer och även i år kommer vi att kunna nyanställa. Vi har ett antal lokalkontor som också behöver förstärkas. Vi måste se över en långsiktig kompetensförsörjning, det är dock aktuellt för många andra företag i vår region och inte enbart för oss. Vi behöver ha tillgång till hög kompetens kontinuerligt och därför måste vi informera om att vi finns och vad vi kan erbjuda. Att det finns fantastiska möjligheter här i vår region är det fortfarande många som inte känner till, det vill vi helt enkelt ändra på, poängterar Lars.

TIKAB har kontor förutom i Krokom även i Örnsköldsvik, Sundsvall, Sollefteå, Södertälje, Lund och Kristianstad. Företaget är en av de mest drivande aktörerna bakom ambitionen att starta en branschorganisation för producenter av teknisk information i Sverige.