Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Ingen kan dokumenthantering som Nobeli

Mycket kan hända med ett pappersdokument. Papper är till att börja med inte beständigt över tid, speciellt inte om det förvaras och hanteras fel. Pappersdokument kan försvinna, brinna upp, fuktskadas eller till och med stjälas. Nobeli skingrar orosmolnen kring dokumenthantering. Med hjälp av modern teknik för hantering, arkivering och inte minst säkerhet.

Nobeli tryggar framtida tillgänglighet av viktiga dokument genom att scanna in och lagra kopior i ett säkert e-arkiv. Dessutom lagras papperskopian i ett bokstavligen bergsäkert arkiv i Karlskoga som bland annat används av förvarsindustrin. Det handlar i dagsläget om ungefär tre och en halv mil arkivhyllor med gamla dokument, några har till och med bevarats sedan 1600-talet. Det finns dessutom plats för mer.

Effektivare hantering
I genomsnitt lägger svenska medarbetare en halvtimme om dagen på att leta efter arkiverade dokument. Det blir mycket tid på ett år, tid som istället och mer effektivt kan användas till att utveckla kärnverksamheten. Här utgör Nobeli en värdefull partner för att uppnå ökad lönsamhet, oavsett om det gäller arkivering av gamla ritningar eller effektiv registrering av nya handlingar.
– Säkerhet och kvalitet präglar oss än idag. Arvet från Saab Bofors innebär att vi fortfarande lägger mycket resurser på att leverera med absolut högsta kvalitet, framförallt inom dokumenthantering, förklarar Mikael von Elern, marknads- och affärsområdeschef.
Förutom huvudkontoret i Karlskoga finns Nobeli även i Örebro, Linköping och Jönköping. Företaget ägs av Saab Dynamics AB och BAE Systems Bofors AB, som också är de största kunderna. Nobeli levererar även till den civila marknaden där företag som Transcom AB, Fritidsresor, Nobel Biocare, Combi Wear Parts, ÖBO och Örebro Läns Landsting finns bland kunderna.

Löser uppgiften på bästa sätt
Nobeli har som ambition att vara marknadsledande inom ett antal nischade affärsområden där dokumenthantering utgör det näst största. Vid sidan av det erbjuds även tjänster inom telefoni, spedition, säkerhet, patent samt lön och personal. Samtliga kännetecknas av spetskompetens där Nobeli eftersträvar sitt löfte: att lösa uppgiften på bästa sätt.
– För att vi ska kunna uppfylla löftet måste vi förstå kundens förutsättningar och förväntningar. Vi måste dessutom kunna anpassa leverans efter gällande lagkrav och bestämmelser på marknaden. Vi ska leverera precis rätt, varken för mycket eller för lite. Det kan man sammanfatta som att vi alltid ska lösa uppgiften på bästa sätt, förklarar Mikael.

Fortsatt tillväxt
Nobeli riktar sig till kunder över hela landet inom alla tjänsteområden. Företaget präglas av en offensiv tillväxt, inte minst under de senaste åren då personalstyrkan vuxit raketartat.
– Våren 2013 gjordes en avstämning där vi gick igenom våra affärsområden och framtida kompetensbehov. En sak som stack ut är att vi hade vuxit med 45 personer på bara tre år. Vi kommer att fortsätta rekrytera för att fylla både generationsskiften och nya kompetensbehov, berättar Mikael von Elern.
Nobeli ska även fortsättningsvis stå för total trygghet, tillgänglighet och sinnesfrid med säkra lösningar baserade på kompetens och kvalitet.