Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ingen kan världen som DHL Express

DHL fokuserar på nätverkslösningar som optimerar kundens logistikflöden, effektivare miljötransporter och avancerade konsulttjänster som möter den moderna kundens behov av komplexa logistiktjänster. DHL har, kanske förvånande för många, sina rötter i USA då företaget ursprungligen etablerades för transporter mellan Kalifornien och Hawaii. Idag ägs den globala trasportkoncernen av den tyska posten och opererar via ett antal strategiska logistiknav världen över, varav Göteborg är ett.

DHL är en heltäckande logistikkoncern som framgångsrikt etablerat sitt varumärke inom ett stort antal branscher. Geografiska gränser har suddats ut, DHL verkar globalt och erbjuder attraktiva tjänster inom fyra övergripande affärsområden som också utgör egna bolag inom koncernen. DHL Express fokuserar på internationella expressleveranser, DHL Freight på väg- och järnvägstransporter samt specialtransporter, DHL Global Forwarding på flyg- och sjöfrakt och slutligen DHL Supply Chain, som ser över tredjepartslogistik och lagerlösningar.

En synnerligen effektiv verksamhet
Ingen kan världen som DHL Express. Inom företaget finns marknadens absolut skarpaste kompetens när det gäller internationella transporter – och det ska gå fort, här är nämligen allt express. Det vittnar den Göteborgsbaserade verksamheten vid Landvetter flygplats om då man tidigt på morgonen, omkring 05.00, fem dagar i veckan, tar emot enorma godsmängder från DHL:s transporthubb i Leipzig, Tyskland.
Undertecknad fick den unika möjligheten att vara med vid mottagandet av DHL:s cargoflyg som kom med 14 ton gods fördelat på 2800 kollin. Det var helt fantastiskt att se hur planets innanmäte tömdes på bara tio minuter, och det var utan tvekan den mest effektiva verksamhet jag någonsin bevittnat. Dessutom rådde en positiv stämning i teamet med en påtaglig kamratanda, alla visste precis vad de skulle göra och intog sina positioner samtidigt som man hann med att hälsa på sina medarbetare. Trots tidspressen vid avlastningen syntes det tydligt att man njöt av en god arbetsmiljö.

Lösningen på de flesta transportbehov
DHL Express har ett 90-tal anställda vid Landvetter flygplats, varav 45 på kurirbilsidan. Det aktuella planet kom som tidigare nämnt från DHL:s Europa-hubb Leipzig, koncernen har ytterligare tre globala hubbar i Hong Kong, Shanghai och Nordamerikanska Cincinnati. Landvetter tar, via Leipzig, emot expressförsändelser från samtliga, med bemanning vid flygplatsen alla vardagar mellan 05.00 – 22.00. För inlämning/kvittering av försändelser gäller vardagar mellan 08.00 – 20.45.
– Om man skickar ett paket härifrån till exempelvis Shanghai så är det framme inom 48 timmar, vår ambition är att nå i stort sett hela världen inom den tidsramen. Många transporter är av specialkaraktär och kräver specifika transportlösningar, och för oss är det alltid fråga om express – bästa tänkbara miljöeffektiva lösning på kortast möjliga tid. Det kan handla om allt från livsmedel som behöver transporteras med vissa krav på temperatur till laboratorieprover eller ämnen till läkemedel med särskilda krav på hanteringen. Ett annorlunda exempel var då vi ombesörjde transport av tre noshörningar från Storbritannientill Tanzania. Vi kan härmed konstatera att vi har lösningen på de flesta transportbehov, säger Henrik Jensen, platschef DHL Express vid Landvetter flygplats.

DHL bäst i världen
Under 2010 startades en global utbildning för en gemensam service och värdegrund inom DHL Express där alla medarbetare certifieras som internationella specialister.
– Detta har starkt bidragit till att ge en god stämning och ökad kunskap såväl lokalt som globalt. Det räcker inte att bara göra det vi gör, vi måste vara bäst på det, och syftet är att vi ska hjälpa våra kunder att bibehålla sin globala konkurrenskraft genom att agera som internationella specialister. DHL är en globalt verksam koncern med resurser och kompetens att tillgodose kundernas transportbehov, oavsett om det handlar om land, sjö eller flygfrakt, understryker DHL Express Sverigechef Ted Söderholm.