Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ingen vanlig bank

Vadstena Sparbank är ingen vanlig bank. Visst bygger bankens verksamhet på kommersiella grunder, men istället för att ha ett antal aktieägare som gynnas av vinsten så ger Vadstena sparbank tillbaka en stor del av överskottet till bygden och därmed också till kunderna som bor i trakterna kring Vadstena.

Medeltidsstaden Vadstena är vida känd för sitt kulturhistoriska arv. Sparbanken är också gammal, förvisso inte lika gammal som staden, men tillräckligt gammal för att känna den och dess invånare väl.

Sparbankens roll
Vilken roll har sparbanken i den moderna världen?
– I en tid av globalisering behövs sparbanken mer än någonsin. Vi värnar om det lokala, om utvecklingen i Vadstena som en mindre ort i Östergötland. Våra kärnvärden Nära, Personlig, Lokal och Samhällsengagerad leder oss i det arbetet, inleder Mikael Engdahl, vd på Vadstena Sparbank.
Vad innebär det då att vara Nära, Personlig, Lokal och Samhällsengagerad?
– För oss handlar det om att verka nära våra kunder, att finnas där de finns och möta dem på ett personligt plan. Vi har en stark lokal förankring där alla beslut fattas nära kunderna. Och vi visa samhällsengagemang genom att vi investerar i bygden på flera sätt, allt från ungdomsverksamhet och evenemang till nyföretagande och etableringar, svarar Mikael.
Vadstena Sparbank är en uthållig samhällsbyggare som skapar förutsättningar, inte bara för privatpersoner och företag, utan även för ungt företagande och utbildning bland annat. Med tanke på Vadstenas karaktär finns även ett stort engagemang kring de kulturella näringarna.
– Att vi aktivt driver ett arbete kring utveckling och samhällstillväxt ger oss ett försprång, tillägger Mikael.

Verkligt kundperspektiv
Vadstena Sparbank tar initiativ till möten och vågar ge råd utifrån vad som skapar störst värde för kunden. Att sätta kunden i centrum, på riktigt, genomsyrar hela kundrelationen. Därför läggs även stor vikt vid att utveckla och utnyttja ny teknik för att förenkla och förbättra bankens tjänster och möjligheter att möta kunden på kundens villkor. Och när kunden har tid – inte banken.
– Vi utgår alltid från kundens behov och möjligheter – inte från våra egna produkter och tjänster, poängterar Mikael Engdahl.