Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Ingen vanlig verkstad

Det är ingen vanlig verkstad som Pär Ljungqvist och Tomas Nilsson driver vid FMV:s Provplats Vidsel. Här repareras och servas de fordon samt kringutrustning som används för testskjutningar från både marken och luften. Det blir även en del nytillverkning av delar som ställer verkstadsfolkets problemlösningsförmåga på prov.

Pär Ljungqvist är i full färd med att tillverka reservdelar. Någon lugn stund blir det inte, här är fullt upp hela dagen och speciellt nu när man förbereder inför ett antal större övningar på området.
– Detta är ingen vanlig verkstad. Arbetet här är mycket mer varierat och vi har en stor frihet att styra jobbet som vi vill, bara vi uppnår verksamhetens mål. Det ingår en hel del problemlösning i vardagen och jag kan nog säga att ingen dag är den andra lik, säger Pär, som har över 30 års erfarenhet av verkstadsarbete med sig.

Unik arbetsplats
Pär har provat på de flesta roller inom verkstadsyrket. Han började sin karriär som verktygsmakare, och styrde därefter över till konstruktion som han jobbar med nu. Det är ett utvecklande arbete i en ren och snygg miljö, helt olik den gamla verkstadsmiljön som många tror fortfarande är normen. I Pärs verkstad finns mycket ny teknik och han använder dagligen avancerade IT-system i sitt konstruktionsarbete, däribland CAD.
– Den här miljön borde locka fler ungdomar, tycker Pär. Vi kan ju erbjuda ett spännande och varierande arbete där man ständigt ställs inför nya utmaningar men har friheten att lösa dem på eget sätt. Det är väldigt få andra arbetsplatser som kan erbjuda detta, och fler borde fundera på vad FMV kan erbjuda som arbetsgivare. Det är en utvecklande arbetsgivare med helt unika arbetsplatser.