Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Ingenjörskunskap på högsta nivå i 75 år

Det nordiska teknikkonsultbolaget Rejlers fyller 75 år i år och ser nu fram emot minst 75 års ytterligare framgångar tillsammans med sina kunder. Det handlar om förnyelse inom samhällskritiska områden som el och elkraft, industri och infrastruktur.

Rejlers är en av norra Europas största teknikkonsulter med cirka 2200 anställda varav ungefär hälften verkar i Sverige. Visst finns det en styrka i att vara en stor aktör med bredd – men Rejlers är samtidigt väldigt nischade inom ett antal huvudområden där industriell tillverkning är ett. Det finns nu en stark tillväxtambition i Borlänge och Dalarna då Rejlers ser fram emot nya samarbeten med industrier i regionen.
Rejlers fokuserar på kvalitetssäkrade leveranser och kan garantera det med hjälp av väl sammansatta team där både seniorer och juniorer ingår. Mångfald berikar och det är specifikt tydligt inom teknikorienterade områden där nya idéer och kunskap om den senaste tekniken efterfrågas. I Dalarna finns det möjlighet att inom Rejlers nyttja kompetens i närområdet, till exempel från Gävle, för att trygga leveranser av högteknologiska lösningar för kunder i regionen.

Tacklar kompetensfrågan
Rejlers för nu en dialog med industriföretagen i såväl Dalarna som i övriga Sverige för att kartlägga framtida kompetensbehov. En stor utmaning för framtiden blir att rekrytera nya talanger, och redan idag råder det en omfattande brist på ingenjörer inom olika områden.
Rejlers kommer att öka sin närvaro i skolan för att på sikt kunna stärka intresset för teknik och industri.
– Ingenjörsyrket erbjuder många spännande roller och det måste vi uppmärksamma nästa generation på. Dessutom arbetar vi med funktionsleveranser och helhetsprojekt där vi engagerar både seniora och juniora konsulter så långt det är möjligt. Det ger oss möjligheter att erbjuda personlig utveckling för individer, säger Mikael Limér, regionchef för södra Norrland som omfattar Gävle och Dalarna.
– Tack vare vårt arbetssätt kan vi dels trygga framtida kompetens inom Rejlers, och dels erbjuda våra kunder mervärden i form av nytänkande, fortsätter Mikael. Dessutom bidrar vi till att nya förmågor tas tillvara och får jobb, vilket naturligtvis är oerhört viktigt för samhällsutvecklingen i stort.
– Våra kunder uppskattar vårt engagemang och vi får ett väldigt positivt gensvar då vi vågar satsa på yngre. För att inte glömma att ett sådant arbetssätt också ligger i linje med en strävan efter att uppnå ökad hållbarhet och integration, inflikar Mikael.

Satsar på nya konsulter
Under året kommer Rejlers att satsa mer på nya konsulter i Borlänge än vad man gjort tidigare och det ser Mikael Limér som mycket positivt.
– De branscher som vi fokuserar på behöver få in nya kompetenser. Det handlar framförallt om el och elkraft, infrastruktur, tillverkande industri, telekom och IT. Vi ser fram emot nya samarbeten med regionens industriföretag som ofta efterfrågar ny kompetens.
– En viktig uppgift som vi har är att visa industrin hur den nya tekniken kan användas för att effektivisera och skapa ökad lönsamhet. Vi kan hjälpa till att digitalisera industrins processer men det stannar inte där – vi kan även se över vilken kompetens som behövs för att industrin ska kunna sköta de nya processerna långsiktigt, avslutar Mikael Limér.