Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Ingenting är för komplicerat om man kan det – inte ens elkonstruktion

Mitt i digitaliseringens era kommer det inte som en överraskning att förfrågningarna haglar kring el-, tele- och datainstallationer. Nybyggda fastigheter ska ha en hög automationsgrad, industrier måste effektivisera sina processer för att kunna producera mer med mindre – och samtidigt ska alla ha bredband med ljusets hastighet.

Det är bråda tider för el- och teknikinstallatörer. Inte minst för de som är verksamma i en tillväxtregion som Örebro. Bland de mest framgångsrika tillväxtföretagen finns El- & Automation i Nora AB, vinnare av gasellpriset 2015 i Örebro län.
Fastighetsautomation och energieffektivisering inom industrin är två mycket snabbväxande affärsområden. Elkonstruktören Stefan Bertilsson grundade El- & Automation i Nora som enmansbolag för knappt tio år sedan och idag har företaget strax under 20-talet anställda.

Litet företag med stor bredd
Det började med uppdrag kopplade till industriautomation och installationer för processoptimering inom tillverkande industri.
– Det kunde vara både nybyggen och rekonstruktioner av befintliga maskiner, styrsystem för nya maskiner och liknande. Under årens lopp har verksamheten expanderat och idag gör vi allt det – plus att vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom elservice, förklarar Stefan.
Bland dagens uppdrag finns allt från utveckling och installation av styrsystem i befintliga fastigheter till hela entreprenader omfattande installationer av allt kring el och automation vid nyproduktion. De gamla industrikunderna finns också kvar och behöver kontinuerligt underhåll av sina maskiner för att vara fortsatt konkurrenskraftiga – det ser El- & Automation till.
– Idag jobbar vi med allt från smått till stort och bland kunderna finns fastighetsägare, villaägare, entreprenadbolag och industrier. Eftersom vi utför elkonstruktioner förlitar vi oss på team med olika kompetenser, allt från programmerare till elektriker. För att vara ett relativt litet företag har vi en stor bredd, understryker Stefan Bertilsson.
Bredden gör att El- & Automation ofta är med under hela projektets livscykel – från ritning till driftsättning och därefter löpande underhåll och service.

Löser kompetensbristen
Att det är snurr på verksamheten går snabbt att konstatera – men samtidigt finns en stor utmaning och den delar El- & Automation med de flesta andra teknikbolag. Det rör sig naturligtvis om kompetensbrist och den stora utmaningen att få tag på personal med erfarenhet. Speciellt gällande elektriker, eltekniker och automationsingenjörer.
– Ingenting är för komplicerat eller avancerat när man vet hur man ska göra. Vi satsar mycket på egen upplärning, men i grunden måste vi ha ett bra rekryteringsunderlag inom el, automation, programmering och liknande. Vi ser mycket positivt på samverkan med andra aktörer, exempelvis mekaniska konstruktörer, för att komplettera vårt utbud ytterligare, säger Stefan, som samtidigt berättar att samtliga anställda kontinuerligt genomgår påbyggnadsutbildningar för att säkerställa en hög kunskapsnivå hela tiden.
– Vår tillväxt fortsätter och det är högst troligt att vi kommer att fortsätta expandera under resten av året och kanske även in på nästa år med fler anställda för att möta efterfrågan. För oss handlar det inte om att växa för att bli stora – men att vara tillräckligt stora för att kunna erbjuda helhetslösningar för våra kunder.