Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Inget är omöjligt för LM Industrirör

LM Industrirör AB startades 2002 av Tomas Lundqvist och Mikael Holmström och sysselsätter idag 14 anställda.
Företaget är beläget i Långviksmon utanför Örnsköldsvik.
– Vi är flexibla och lättsamma att ha göra med. Inget är omöjligt, säger Tomas Lundqvist.

– Vi tillverkar bland annat dieseltankar och montagedetaljer för reservkraftsinstallationer och åker runt till kunder och monterar detaljerna. Aggregaten går bland annat till sjukhus, vårdcentraler, datahallar och värmeverk och bland kunder finns stora företag inom telecombranschen, energibolag och landsting. Vi gör inte jobben direkt åt slutkunden utan det utförs av företag som är specialiserade på detta, berättar Tomas Lundqvist.
I verkstaden, som har en yta på cirka 2.000 kvadratmeter, utförs montering av större enheter såsom IBC-behållare, oljecisterner, plattformar för reservkraft tillverkade av byggstål, prefabricering av rörsystem med mera.
– Vår specialitet är industrirör och reservkraftsinstallationer och på senare år har vi byggt många datahallar, bland annat till Stockholmsbörsen och Tieto som hanterar datainformation, berättar Tomas Lundqvist.

Företaget delades
Då LM Industrirör startades 2002 innefattade verksamheten även byggstål. 2010 gjordes en företagsfusion och Mikael Holmström tog över området byggstål medan Tomas Lundqvist tog över ansvaret för reservkraft och rörinstallationer.
– Vi ska certifiera oss i en standard som heter 3834, men för att göra det måste vi skaffa en ny verkstad. Den nuvarande verkstaden är i för dåligt skick och har inte de rätta utvecklingsmöjligheterna, säger Tomas Lundqvist och fortsätter:
– Vi har inte för avsikt att expandera så mycket utan vi har en lämplig storlek nu. När vi får mycket jobb så hyr vi in folk. Under vintern var vi uppe i 27 man eftersom vi hade ett jättestort projekt i Stockholm. Det var både kylinstallation, alla stålkonstruktioner och reservkraftsinstallation till ett företag, som är specialiserad på datahallar.
Bland andra stora projekt kan nämnas dragning av 3.000 meter rör på Botniabanan och reservkraftsinstallationer på stora sjukhus som Danderyds sjukhus samt Östra sjukhuset och Sahlgrenska i Göteborg.

Orbitalsvetsning
– Vi sysslar också med orbitalsvetsning, alltså mekaniserad svetsning. Man sätter på en svetsmekanisering och sedan svetsar den själv med ett fantastiskt resultat. Vi använder den här svetsmetoden mycket på sjukhus och läkemedelsindustrin och har för avsikt att utveckla den och marknadsföra oss med metoden inom kort, säger Tomas Lundqvist.
Miljöpolicyn hos LM Industrirör AB är att förebygga negativ miljöpåverkan på den inre samt den yttre miljön inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.