Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Inget lämnas åt slumpen – Navix är alltid beredda

Navix Maritime Chartering är ständigt redo för nya utmaningar. Telefonen kan ringa mitt i natten och för alla som arbetar med tankfartygs befraktning eller operations är det inget konstigt med det. Jobbet är en livsstil. Med en tillgänglighet dygnet runt, årets alla dagar, kan Navix lova snabb hantering av alla tänkbara frågor som kan dyka upp.

Navix är ett ytterst nytänkande företag som samtidigt vilar på gamla traditioner med kompetens bevarad från Broströms tid i Göteborg. Förutom det vackra styrelsebordet i mahogny och flera spännande inredningsdetaljer som finns att beskåda på företagets kontor på Klippan i centrala Göteborg finns här också en kultur av professionalism som också är ett arv från Broströms storhetstid i Göteborg. Det sitter i väggarna, och återspeglas i hela företagskulturen samt i attityden hos alla som arbetar på Navix idag.

Satsar på relationsskapande och långsiktighet
Ett besök på Navix blir ofta långvarigt. Man trivs helt enkelt i den anrika maritima miljön som grundarna Mats Andersson och Kjell Frömyhr har lyckats skapa tillsammans med en handfull medarbetare som tillkommit under årens lopp.
Atmosfären är medveten – Mats Andersson understryker själv när han får frågan att man strävar efter att skapa en speciell känsla som besökaren tar med sig och som gör att ett besök hos Navix är något man kommer ihåg. Ett mycket smart drag i en bransch där goda relationer betyder allt.
– Tankfartygsbefraktning är långt baserat på personliga relationer, kunskap, erfarenhet och ställer höga krav på oss som befraktningsbolag. Därför var vi väldigt noga med att fastställa våra strategier innan företaget etablerades i november 2012. Det gagnar oss idag när konkurrensen är hård och bara de bästa finns kvar, säger Mats Andersson.
Idag befraktar Navix strax under 15-talet tankfartyg inom mycket långa samarbeten med familjerederier i Sverige, Norge och Grekland. Att Navix kan leverera det man lovar tydliggörs inte minst genom de framgångar som präglar kundernas verksamheter.
– När rederierna får en god ekonomi och kan investera så gynnar det givetvis oss också. Det är också en del i att vi alltid ska vara beredda och serva våra kunder dygnet runt året om, inflikar Kjell Frömyhr.

Enbart intresserade av långsiktighet
Inom DPP (Dirty Petroleum Products) är Navix redan ledande i Europa inom sitt storlekssegment. Nästa steg blir nu att etablera sig inom Intermediate Clean Petroleum Products (CPP) samt vidareutveckla och stärka positionen inom DPP i norra Europa. Samtidigt kommer Navix aldrig att göra avkall på kvalitet och goda relationer.
– Vi samarbetar bara med redare som har långsiktiga mål och som kan komplettera de affärer vi redan har. Vi kommer aldrig att börja jaga snabba vinster – istället ser vi till att växa långsamt tillsammans med våra redare som vi har idag. Om vi skulle ta in ytterligare ett rederi och börja befrakta deras fartyg så måste det vara en affär som även gynnar våra befintliga redare, betonar Kjell Frömyhr.
Det är ett lite annorlunda sätt att tänka, om man jämför med traditionella industrier som automotive eller annan tillverkande industri. Navix tillämpar dessutom samma långsiktighet i sin rekrytering, där man prioriterar kunskap, seriositet samt förmågan att skapa goda relationer för en trivsam och utvecklande arbetsmiljö där personalen får spelrum för personlig utveckling och kompetens.
– Det kan bli aktuellt med en eller ett par medarbetare till under kommande år, beroende på hur marknaden utvecklas. Då vi är en mindre organisation som arbetar tätt tillsammans är det viktigt att hitta personer som kompletterar och stärker gruppen med kunskap, som kan bygga och bibehålla kundrelationer samt medverkar för att upprätthålla trivsel och arbetsglädjen på kontoret. Vårt mål är att vi alla på Navix ska se fram emot och glädja oss till nästa arbetsdag och vad denna kommer att tillföra av relationer och business, avslutar Mats Andersson med.