Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Inget projekt det andra likt för Luleå hålmetodik

Luleå hålmetodik är ofta med i stora och välkända projekt i norra Sverige. När Sunderby sjukhus skulle byggas fick det Luleåbaserade företaget förtroendet att borra för ventilation och andra installationer. Även vid ombyggnad av Piteå lasarett och nu senast i ett omfattande bostadsprojekt har Luleå hålmetodik varit en oumbärlig partner.

Det finns många företag som kan borra ett hål – men inte så många som kan utföra det med precision, säkerhet och hänsyn till såväl övrig byggnation som miljön.
– Håltagning i betong är en komplicerad uppgift som kräver mångårig expertis – ett misstag kan stå både beställaren och arbetstagaren dyrt och till och med vara livsfarligt, påtalar Gunnar Boman, vd och ägare av Luleå hålmetodik sedan 2005.
Att borra, riva och såga i betong och tegel är Luleå hålmetodiks huvudsakliga tjänsteområden.
– Det handlar inte bara om att riva byggnader utan oftare om att bygga om och förändra i befintliga fastigheter. Till och med vid nybyggnationer, om något ska ändras eller nya installationer tillkommer, så är vi en viktig partner, tillägger Gunnar.

Unik kompetens
Luleå hålmetodik firade sitt 40-årsjubileum i fjol och är det företag som troligtvis har längst erfarenhet av håltagning och rivningsarbeten i norra Sverige. Kanske över hela landet. Bland uppdragen finns exempel både från södra Sverige samt från Norge, vilket visar på den unika kompetens som finns inom bolaget.
– Det är klart att vi har investerat i ny teknik och nya maskiner under alla år, men det är ändå kompetensen hos våra anställda som är viktigast, säger Gunnar.
Det gäller att ha koll på hur betongen beter sig vid forcering, och vilka risker som finns. Alla byggnationer är unika, och det går inte att kopiera en metod från ett projekt till ett annat. Arbetet kräver att man uppfinner hjulet varje gång – är inte det väldigt jobbigt?
– En beställare behöver förbereda utrymmen och anpassa väggar för att installera ny röntgenutrustning, och en annan bygger bostadsrätter där vi förbereder för all el och VVS. Det är helt skilda projekt med helt olika förutsättningar – därför måste vi anpassa vår metod, utrustning och projektledning varje gång, svarar Gunnar, som själv har varit med i väldigt många olika typer av byggprojekt.

Styrka i långsiktighet
Basindustrin och byggföretag är återkommande kunder. Upptagningsområdet är en radie om ungefär 40 mil, men Luleå hålmetodik har medverkat i projekt över i stort sett hela Sverige.
– Vi har haft en stadig tillväxt under i stort sett alla år – och siktar på fortsatt expansion tillsammans med gamla och nya kunder. Många kunder har varit med under nästan 40 år, och vi har personal som varit med under mer än 20 år.
Gunnar understryker långsiktigheten i bolaget som en styrka för framtiden. Luleå hålmetodik ska fortsätta vara en partner i utvecklingen av norrländska industri- och byggföretag genom att bidra med sin långa erfarenhet av att borra, såga och riva i komplexa byggen.