Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Inission – kontraktstillverkare på frammarsch

Inission är inne i en expansiv fas och arbetar proaktivt för ökad tillväxt och förnyelse av branschen.

Inission är en kontraktstillverkare av avancerad industrielektronik. Produkterna används inom en rad branscher och tillämpningar, till exempel inom medicinteknik, fordonsindustri, marin och eldistribution. Företaget erbjuder flexibla och skräddarsydda tjänster över hela spektret från utveckling, tillverkning och materialförsörjning till logistik och eftermarknad.
– Kommer vi in i ett tidigt skede av produktutvecklingen kan vi bli en partner i utformningen av produkten. Med en smart layout och kapsling kan vi sänka tillverkningskostnaderna. Vi kan även hjälpa kunden att göra bra val av komponenter, vilket bland annat gör det lättare att säkra materialförsörjningen framöver. Det är en del av vad vi kallar livscykelgaranti, säger Håkan Rååd, VD Inission Munkfors AB, ett av koncernens dotterbolag med 60 anställda och ca 130 MSEK i omsättning.
Inissionkoncernen är noterad på Nasdaq First North och har ca 190 anställda och en omsättning på 300 MSEK. Koncernen, som består av moderbolaget Inission AB och sex dotterbolag, har som strategi att finnas nära kunderna och är sedan 2015 representerad över hela Sverige.
– Dotterbolagen i Sösdala, Göteborg och Stockholm fokuserar mer på lägre tillverkningsvolymer, som exempelvis prototyper men även produkter som befinner sig i en upprampningsfas medan dotterbolagen i Tallin, Pajala och Munkfors är inriktade på serietillverkning av mer mogna produkter, säger Leif Svensson, kundansvarig på Inission Munkfors AB.
Elektronikbranschen genomgår en strukturomvandling med flera förvärv och sammanslagningar som följd. Inission agerar proaktivt på marknaden i linje med sitt strategiska fokus på tillväxt med stabil lönsamhet. Det senaste exemplet är förvärvet av SKEAB Elektronik i Stockholm som annonserades i februari i år.

Aktiv förnyare av branschen
Inission arbetar även aktivt med att förnya och utveckla branschen för industrielektronik som de anser är traditionell. Ett exempel är deras sajt inipedia.se, en samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS).
– Med Inipedia vill vi öppna upp, bredda och utmana branschen. Med syftet att sprida kunskap fungerar sajten som en guide och hjälp för både kontraktstillverkare av EMS-delar och kunder. Det gäller inte minst för start-up-bolag. Den är främst inriktad på tillverkningsprocesser, men behandlar även affärsprocesser och organisatoriska aspekter, berättar Håkan Rååd.
Ett annat bidrag till utveckling i branschen är tävlingen i entreprenörskap och innovation ”Inission Innovation Award”. Den sker i samarbete med Almi Företagspartner, SEB, tidningen NyTeknik och teknikkonsultbolaget Prevas. Priset består av industrialiserings- och tillverkningstjänster hos Inission till ett värde upp till en miljon kronor, samt konulttjänster från Prevas till ett värde upp till
250 000 kronor.
– Tävlingen har fått ett mycket positivt gensvar och arrangeras i år för fjärde gången, avslutar Håkan Rååd.