Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Inlandsbanan kan lyfta hela Norrlands näringsliv

Den 110 mil långa Inlandsbanan löper som en livsnerv genom norra Sveriges skogar och till stor del orörda landskap. Det är inte speciellt överraskande att banan används flitigt för turisttrafik. Naturen är oslagbart vacker och en tur på Inlandsbanan är en fantastisk upplevelse – men banan har så mycket mer att erbjuda med sin kapacitet och räckvidd. Inlandsbanan skulle kunna utnyttjas ännu mer för godstransporter, då framförallt skogsråvaror där förnybart skogsbränsle är huvudprodukten. En högre nyttjandegrad skulle de facto kunna lyfta hela Norrlands näringsliv på sikt.

Längs med Inlandsbanan och inom en radie på cirka fem mil finns ungefär en tredjedel av hela Sveriges produktiva skogsareal samt en fjärdedel av det växande virkesförrådet. Detta innebär enorma möjligheter för Inlandsbanans utveckling inom logistik och godstransporter med fokus på skogsprodukter.
Skogsbruket behöver dessutom maskiner, komponenter och förbrukningsvaror för att fungera och här kan Inlandsbanan fylla en ännu viktigare funktion framöver då mer gods flyttas över till järnvägen i takt med en ständigt ökande miljömedvetenhet. Den största potentialen finns dock i skogsråvaran som bränsle, inte minst med tanke på den stundande klimatdebatten.
– Skogsområdena längs med banan ruvar inte enbart på en stor potential för Inlandsbanans framtida utveckling – en kapacitetshöjning inom skogsbruket skulle lyfta hela Norrland på relativt kort tid. Näringspolitiska frågor av det här slaget, samt relaterade miljöfrågor där de uppenbarliga fördelarna med att frakta mer på järnväg ingår, diskuterades livligt vid skogsbränslekonferensen som vi anordnade i slutet av april i år, berättar Otto Nilsson, VD på Inlandsbanan AB, som har till uppgift att utveckla och förvalta Inlandsbanan.

Inlandsbanans uppgift
Inlandsbanans tågbolag Inlandståget omsätter omkring 30 miljoner kronor. Det är en blygsam summa om vi jämför med jättarna i branschen, men Inlandståget är samtidigt ett mycket värdefullt komplement till de större bolagen.
– Vi har väletablerade samarbeten med de stora aktörerna. Vi ser oss knappast som någon konkurrent, snarare som en samarbetspartner då vi kan sy ihop transporter tillsammans med andra aktörer och därmed bli mer heltäckande, förklarar Otto Nilsson.
Företaget Inlandsbanans uppgift är att förvalta och utveckla Inlandsbanan, se till så att spåren är underhållna och i gott skick, samt att förse banan med mer transporter genom aktiv marknadsföring. För att genomföra uppdraget får företaget, som ägs av 15 kommuner från Mora och upp till Gällivare, bidrag från svenska staten.
– Vi har ett stort underhållsbehov nu där vi måste börja tänka på att byta slipers samt korrosionsskydda broarna. Banan fungerar mycket bra i dagsläget, men vi måste samtidigt tänka långsiktigt. Vi har över 200 broar längs med banan som måste underhållas, vi passerar i stort sett alla älvar i norra Sverige.
Inlandsbanan får 123 miljoner kronor per år för att underhålla banan. Det stora underhållsarbete som väntar kräver minst ytterligare 200 miljoner kronor per år under en tioårsperiod för att vara genomförbart. Som exempel så fortfarande en del av de befintliga träsliprar som sitter under rälsen på banan närmare 70 år gamla. Arbetet pågår kontinuerligt med att byta ut dem men behovet är generellt större än vad ekonomin tillåter.

Livlig diskussion med skogsbranschen
Inlandsbanan för nu en livlig diskussion med skogsnäringen och markägare. Inom några år ska man anlägga ett stort antal lastplatser med cirka tio mils mellanrum för att underlätta transporter av skogsbränslen. Lastplatserna ska ägas och drivas av privata aktörer men försäljningen av biobränslet sker gemensamt för bättre sammanhållning och en bättre prisbild.
– Det här diskuterade vi också på konferensen, som var den första i sitt slag i Sverige. Vi hoppas att fler nyckelaktörer har fått insikt i vår verksamhet och förstår att Inlandsbanan är en sammanhållande länk för hela Norrlands inland och en dragkraft i alla bemärkelser, säger Otto Nilsson avslutningsvis.