Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Innovation och människor är industrins framtid

Fredrik Hesselberg, vd för ThyssenKrupp Materials Sverige, vill se en förändring inom den svenska industrin. Med större investeringar och mer fokus på att marknadsföra industrin som en attraktiv framtidsbransch för dagens ungdomar siktar TKMS på ökad konkurrenskraft och fortsatt tillväxt. Framtiden handlar om människor och innovation.

Den svenska tillverkningsindustrin har historiskt sett varit en av världens främsta. Arvet lever kvar och det märks framförallt i alla investeringar som görs för att öka automationsgraden och därmed även effektiviteten i svenska anläggningar.
En stor utmaning för framtiden är inte så starkt kopplad till hot från lågkostnadsländer som man kan tro, utan snarare till bristen på teknikintresse hos dagens ungdomar som utgör den största målgruppen bland morgondagens arbetskraft.
– Den moderna tillverkningsindustrin erbjuder högkvalificerade och varierande arbeten som borde locka dagens ungdomar att söka sig till branschen. Det svenska industriundret har alltid byggt på innovation och den behöver fyllas på underifrån, säger Fredrik Hesselberg.

En framtidssäker investering
Tyvärr är den gamla industristämpeln svår att tvätta bort. Många associerar fortfarande industrin med smutsiga arbetsplatser och monotona arbetsuppgifter. Detta är så långt ifrån sanningen man kan komma.
– Teknikutvecklingen har revolutionerat branschen och idag kan vi stolt visa upp en mycket attraktiv industri med bra utvecklingsmöjligheter för både företag och medarbetare. Vi ser också att det är människor som bygger framgång. Visst ska man automatisera funktioner, men framgångsrika samarbeten bygger på relationer, kunskap, att jobba nära kunderna, förklarar Fredrik Hesselberg.

Växlar upp och tryggar arbetskraft
Koncernen ThyssenKrupp är en av världens främsta industrikoncerner. Som arbetsgivare erbjuder dotterbolaget ThyssenKrupp Materials Sverige fantastiska utvecklingsmöjligheter och för att ytterligare hävda sig i den tuffa konkurrensen antar ThyssenKrupp Materials Sverige ett ännu skarpare kundperspektiv.
– Temat för 2014 och kommande år stavas ökad kundnöjdhet. Vi arbetar mycket långsiktigt med ambitionen att vi inte enbart gör affärer utan skapar livslånga samarbeten med våra kunder, upplyser Fredrik Hesselberg.
Det innebär bland annat att ThyssenKrupp Materials gör en omfattande behovsanalys tillsammans med kunden för att kartlägga både aktuella och framtida behov. Målet är att vara kundens förstahandsval både idag och imorgon där ThyssenKrupp Materials har för avsikt att vara Sveriges främsta leverantör av konstruktionsstål och kundanpassade lösningar. Samma höga ambitioner gäller för kompetensförsörjningen där ThyssenKrupp växlar upp kraftigt för att trygga framtida arbetskraft.