Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Innovation och Performance starka ledord för Stena Bulk

Stena Bulk har nyligen genomfört sin sista leverans av en av sina största investeringar genom tiderna. De tretton nya IMOIIMAX-fartygen utgör ett stort steg för Stena Bulk mot att bli världens mest klimatsmarta tankrederi inom den tyngsta MR-klassen.

Tretton nybyggda IMOIIMAX är en jätteinvestering som kräver lång framförhållning. Inom Stena Bulk initierades projektet 2010 , då man först började undersöka möjligheterna för en ny typ av 50.000 dwt produkt- och kemikalietanker, som också benämns Medium Range Tanker (MR Fartyg). Under 2015 levererades det första fartyget i den nya IMOIIMAX-flottan, och under 2018 det sista då Stena Impero sjösattes och togs i bruk.

Beredda på IMO 2020
Stena Bulk genomför nu investeringen som gör dem beredda inför IMO 2020 och de nya svaveldirektiven som ska träda i kraft om drygt ett år. Än råder osäkerhet kring hur olika länder kommer att reagera, samt om det kan bli undantag för vissa farvatten och i så fall vilka. Stena Bulk ser till att ligga steget före och kommer att kunna möta direktiven genom de nya investeringarna.
– Vi kommer med stor sannolikhet att få ett övertag på marknaden tack vare våra IMOIIMAX-fartyg samt de nya investeringar vi gör i dem samt våra andra fartyg som vi kontrollerar, säger Erik Hånell, vd för Stena Bulk AB.
Däremot så råder fortsatt osäkerhet på marknaden generellt kring vad som kommer att gälla inom ramarna för IMO 2020.
– För vår del handlar det emellertid om att fortsätta serva våra kunder inom de segment vi fokuserar på och att fortsätta att vara en av de ledande inom dessa segment. Vi ser till att hålla en teknikhöjd och en nivå av kommersiell och operationell professionalism som den positionen kräver. Det innefattar naturligtvis även att vara ledande med klimatsmarta alternativ, tillägger Erik Hånell.

Innovation och Performance räcker långt
Den stora investeringen har varit möjlig att genomföra då Stena Bulk etablerade ett samarbete med Weco under 2011. Under mars 2017 förvärvades Wecos del av det som innan 2017 kallades Stena Weco och hela organisationen är nu integrerad i Stena Bulk. Varumärket samordnas och alla loggor ska bytas, alla fartyg har numera Stena Bulk skrivet i stora vita bokstäver på skrovet.
– Från att vara en regional organisation i USA inom MR-segmentet har vi vuxit till att bli globala, som vi redan var med vår Suezmax-operation. Vi har utvecklats med en flotta på cirka 15 MR-fartyg till dagens 70, och härmed är Stena Bulk en av världens största MR-aktör, fortsätter Erik Hånell.
Innovation och Performance är ledorden i hela Stena Bulks verksamhet, och markerar också framtidstron i samband med de senaste investeringarna och den digitala och transformativa plattformen som man nu bygger upp. Innovation med den senaste teknologin och lägst miljöpåverkan, och energieffektivitet för bästa prestanda, samt inte minst säkerhet och en unik service för kunderna.
– Vi ska fortsätta vara drivande i utvecklingen av mer effektiva fartyg och hitta möjligheter för att i ännu högre utsträckning nyttja alternativa bränslen. Här har vi som sagt också ett försprång i den digitala tekniken jämfört med konkurrenter, och samarbetar tätt med andra industrier, universitet som MIT, Chalmers, UCL, och nära med våra viktigaste kunder. Det kallar vi Innovation. Vi ska vara i framkant med nya koncept som passar marknadens efterfrågan, vi ska vara lyhörda och anpassningsbara – vi ska helt enkelt leverera med bästa prestanda, och detta kallar vi Performance, sammanfattar Erik Hånell som avslutning.