Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Innovation Runway genererar såväl nylanseringar som nya företag

Projekt Innovation Runway är ett samverkansprojekt mellan Science Park, Almi och Jönköping University och med målet att öka innovationskraften i befintliga företag i Jönköpingsregionen. Det kan vara genom att bidra med rådgivning kring nya innovationsstrategier, kartläggning av utmaningar som måste övervinnas eller verifiering av kommersiella möjligheter hos nya idéer.

Innovation Runway är till för etablerade företag över hela Jönköpings län. Hittills har ett tiotal företag genomgått en första innovationsprocess tillsammans med ett antal nyckelpersoner inom Innovation Runway, som för övrigt har tillgång till en rad olika kompetenser såsom patentingenjörer och affärsutvecklare.
Projektet präglas även av ett starkt samarbete med Högskolan i Jönköping, som bland annat kan bidra med teknikorienterad och forskningsrelaterad kompetens. Essensen i projektet är att man genom att samverka med andra aktörer, det kan vara såväl företag som akademiska forum, kommer lite längre.

Utrymme att växa
Projektledare för Innovation Runway är Anna-Lena Isaksson, jurist och före detta partner på Advokatfirman Glimstedt. Hennes bakgrund inkluderar såväl storbolag som Husqvarna AB som start-ups som Tradedoubler som hon var med om att ta till börsen.  Hon är själv företagare och driver sedan 2015 ett eget konsultbolag. Nu fokuserar hon även på att öppna nya möjligheter för Jönköpingsregionens företag.
– Det är framförallt för små och medelstora företag som vi inom Innovation Runway kan göra stor skillnad. De kanske saknar en funktion för att jobba med processutveckling och innovationsstrategier. Vi kan ge dem ett ramverk för det och se till att goda idéer verkligen får utrymme att växa, säger Anna-Lena.

Exempel på resultat: nytt bolag
Yellon är ett av de företag som hittills har fått hjälp via Innovation Runway. Företagets vd Markus Leijonberg bar länge på en idé om hur man kunde effektivisera digitalisering av ritningar inom byggbranschen, och innovationen vidareutvecklas nu i ett nystartat bolag som Leijonberg är delägare i.
– När Science Park sökte upp mig och presenterade möjligheten att använda extern hjälp för att komma vidare med idén tvekade jag aldrig. För mig fanns allt att vinna och inget att förlora. Genom projektet har vi fått hjälp att utvärdera marknadspotential och möjliga affärsmodeller samt lägga upp en strategi för genomförandet. Vi har också fått stöd i frågor kring finansiering av den nya verksamheten, säger Markus Leijonberg.

Resurs för alla företag
Innovationer ser olika ut i olika verksamheter. Det kan vara nya arbetssätt i tjänsteföretag eller en effektivare tillverkningsprocess inom industrin. Det kan också vara en helt ny produkt eller en förfinad funktion i en befintlig produkt. Det viktigaste är att företagen vågar ta nästa steg med sin innovation så att den verkligen når marknaden.
– Innovation Runway ska vara en resurs för alla typer av företag inom alla branscher. Hittills har vi kört ett antal testpiloter, vår verksamhet har förfinats och vi satsar nu framåt tillsammans med företagen i Jönköpings län, säger Anna-Lena Isaksson som avslutning.