Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Innovationer från Vellinge

Verksamheten i Eltecnos fabrik i Vellinge går på högvarv. Nyligen levererades en avancerad fastighetscentral till en större livsmedelsbutik norr om Halmstad, och detta är bara ett exempel på hur Eltecno löser kundernas behov när det gäller komplexa och inte minst säkra eltekniska applikationer.

Vid första anblick kanske det är svårt att föreställa sig att en elcentral gör stor skillnad i vardagen. Men faktum är att den är helt avgörande för att vardagen ska fungera.
Att konstruera en elcentral för säker hantering av el är ingen lätt uppgift – det krävs mångårig erfarenhet och kunskap för att garantera att elcentralen håller måttet. Den ska inte bara vara en hub som samlar alla anslutningar på ett ställe – elcentralen ska ha all säkerhet inbyggd och fungera som ett skalskydd för både elanslutningarna och för människor som rör sig i dess närhet, till exempel servicetekniker.

Revolutionerar med egna innovationer
Marknadens mest pålitliga leverantör av elcentraler är med stor sannolikhet Eltecno i Vellinge. Företaget har flera gånger revolutionerat marknaden med sina innovationer. Samma år som bolaget grundades, 1993, lanserades en portabel jordfelsbrytare som var unik i sitt slag och som fortfarande används. Eltecno var även först på marknaden med egna kapslingar för elcentraler.
År 2007 lanserade Eltecno en kombinationslösning för el och data, och var även då först med konceptet. Även om det idag finns kopior av originalet från Eltecno så är man fortfarande ledande när det gäller dessa kombinationslösningar. Detta är ett ypperligt exempel på hur innovationer från Vellinge har förändrat och format branschen. Alla innovationer har en stark koppling till verkliga behov och allt har att göra med ökad säkerhet inom el.
Vem som helst kan inte tillverka en kapsling för elcentraler, även om många vill tro det.
– Vi är unika eftersom vi kan ta ett helhetsgrepp och tillverka allt som behövs för en säker elcentral, inklusive kapsling och säkerhetslösningar såsom säkringar och jordfelsbrytare. Det gör vi för mindre applikationer såväl som för större, till exempel för hela bostadsområden där hundratals hushåll är kopplade till en gemensam fastighetscentral, förklarar Håkan Nilsson, styrelseordförande för Eltecno.
All typ av verksamhet, såsom handelslokaler, industrier och tillverkningsföretag, skolor och sjukhus – allt måste ha en säker tillgång på el. Det ser Eltecno till. Den tidigare nämnda livsmedelsbutiken norr om Halmstad är ett av många projekt som sätter Eltecnos kunskaper på prov.

Mer duktigt folk till Eltecno
Eltecno fortsätter att lansera nya produkter baserade på egna innovationer från Vellinge. För att möta framtidens efterfrågan behöver man förstärka med mer personal. Det är inte helt enkelt i branschen, men Håkan Nilsson påtalar att duktigt folk gärna söker sig till Eltecno tack vare företagets goda rykte i branschen.
– Dessutom vill man som eltekniker gärna jobba med en mångfald av projekt, vilket man får hos oss, tillägger han.
För den som vill vara en del av ett växande elsäkerhetsföretag med stark förankring i södra Sverige, och som vill vara delaktig i utvecklingen av nya innovationer som kommer att revolutionera branschen, är Eltecno ett bra val av arbetsgivare.