Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Innovationsarena för företag inom elektronikbranschen

Elektronik har blivit ett så givet inslag i vår vardag att vi knappt tänker på dess existens längre. Den finns bara och ska fungera avbrottsfritt dygnet runt och året om. Med allt fler, och mer avancerade, elektronikenheter omkring oss uppstår nya utmaningar som måste lösas. Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) har etablerats vid Högskolan i Halmstad för att främja innovation, utbildning och forskning inom området.

Teknikutvecklingen går i rasande fart och nya lösningar på gamla problem introduceras ständigt. Många frågor kretsar kring utveckling av ny teknik och hjälpmedel som ökar vår livskvalitet, men som samtidigt inte tär på naturens resurser. Den nya tidens elektronik ska även främja en hållbar utveckling genom lång livslängd, vara återvinningsbar och allra helst även bygga på förnybara resurser. De ständigt accelererande kraven skapar naturligtvis nya utmaningar i fråga om vad som är tekniskt genomförbart – och det är utmaningar som forskare vid ECH gärna tar sig an.

Bättre resultat med gemensamma resurser
Det finns väldigt många exempel på lösningar och teknikområden som ECH arbetar med i dag, och ytterligare fler som kommer att bli aktuella framöver. Näringslivet behöver samordnade resurser för att möta teknikutmaningar som exempelvis mätning av elektromagnetisk kompabilitet och utveckling av radioteknik med industriella tillämpningar.
Vissa stora företag har tillgång till utrustning och kompetens för att göra det in-house, men majoriteten av de aktörer som arbetar med elektronik har inte det. Därför behövs ECH, som med samlad kunskap, nätverk och utrustning står till förfogande för företag som vill utveckla och testa innovationer.

Snabbfotad arena som utvecklas i takt med efterfrågan
– Elektronikcentrum in Halmstad är en innovationsarena där företag inom elektronikbranschen kan träffas och utbyta idéer. Genom att samordna resurser kan vi hjälpa företagen att uppnå resultat som kanske annars aldrig skulle vara möjliga, menar forskaren Urban Bilstrup, som är verksam inom ECH sedan starten.
Eftersom det krävs allt mer av elektroniska komponenter krävs det också mer för att optimera dem. ECH erbjuder tillgång till en laboratoriemiljö med utrustning för att testa exempelvis elektromagnetisk kompabilitet, samt en elektroverkstad för konstruktion av nya produkter. Det finns även möjlighet för företag att hyra in sig i ECH:s kontorslokaler. Intresset för att få arbeta med och inom den gemensamma innovationsarenan blir allt större och ECH kommer att utvecklas i takt med efterfrågan.