Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Innovationsdrivet familjeföretag skapar tillväxt

Hammars verkstad i Grycksbo är ett familjeföretag med långa anor. Idag drivs verksamheten av tredje och fjärde generationen, men det är fortfarande med samma yrkesstolthet och på samma plats där allt en gång började i mitten av 1940-talet.

I över 70 år har Hammars verkstad levererat med kvalitet och pålitlighet som främsta ledord. Det är samma ambition och strävan som kännetecknar verksamheten än idag, fast produkterna är nya och fler affärsområden har tillkommit.

Utvecklar stallinredningar
Allt sedan företaget etablerades har robusta och pålitliga stallinredningar för nötboskap tillverkats i Grycksbo. Grundaren Georg Hammar var dessutom lite av en innovatör och alltid redo för att testa nya idéer, varpå en egenutvecklad automatisk fodergrindsöppnare lanserades under första verksamhetsåret.
Enligt Dan Reinholdsson, säljare inom affärsområdet stallinredningar, så utgör produkten fortfarande en betydande affär för Hammars. Idag råder det emellertid helt andra villkor på marknaden jämfört med då företaget grundades. Affärsområdet har dessutom utökats med tillverkning av marknadens mest uppskattade hästboxar.
– Det är skillnad på mjölk- och nötboskap, och inredningen ser annorlunda ut beroende på typ av djur. Dagens mjölkproduktion är långt automatiserad och därför måste det finnas med i planerna när nya stallinredningar utvecklas. Det är många detaljer att beräkna och ta med, förklarar Dan.
När det gäller stallinredning för hästar samt hästboxar ställs det höga krav på det estetiska utförandet också. Stallet ska vara välkomnande för både hästar och människor, och samtidigt ska hästens säkerhet stå i fokus.

Stark innovationsanda lever kvar
Den starka innovationsandan lever kvar, dagens Hammars utvecklar, konstruerar och tillverkar numera även ett antal olika produkter som tillbehör för entreprenadmaskiner; skopor, asfaltskärare, tjälkrokar, redskapsadaptrar, redskapskrokar och slitdelar.
En annan nisch som företaget har utvecklat med tiden är hydraulcylindrar och olika hydraulikkomponenter. Utöver hydraulcylindrar ingår bland annat hydraulpumpar, hydraulmotorer och packningssatser till de flesta entreprenadmaskiner i sortimentet. Den här typen av produkter har tillkommit med tredje generationen och Mats Hammar som vd.
Mats har uppenbarligen ett brinnande intresse för hydraulik och entreprenadredskap. Precis som sin far och farfar är han nyfiken och lyhörd för nya idéer. Idag skissar Mats, tillsammans med sin son Mats-Erik, ständigt på nya konstruktioner som kan bli värdefulla tillbehör för morgondagens entreprenadmaskiner. Att göra arbetet lite smartare och lite effektivare är målet.

Nytänkande och tradition
Nytänkande blandas med tradition då utveckling av entreprenadredskap varvas med moderna stallinredningar för nötboskap och hästar.
– Hammars verkstad har lyckats bygga upp en verksamhet som står sig bra under konjunktursvängningar då vi idag har flera nischer att luta oss på, konstaterar Dan.
Tredje och fjärde generationen räds dessutom inte för att testa nya innovationer, med flera spännande produktutvecklingsprojekt på gång ser framtiden ljus ut för familjeföretaget.