Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Innovativ IT för bättre lönsamhet

Att med innovativ IT skapa lösningar som möjliggör och förenklar digitala affärer har hög prioritet hos EVRY. Som ett av Nordens största IT-konsultbolag strävar EVRY framförallt efter att leda den digitala transformationen och göra övergången så smidig för kunderna som möjligt.

Mikael Holmgren på EVRY i Karlstad beskriver verksamheten som kundnära med hög tillgänglighet. Att vara lokalt tillgängliga och väl insatta i lokala företags vardag är viktiga konkurrensfördelar för EVRY trots företagets storlek med närvaro i flera länder.
– För oss handlar det om kundnära utveckling och det genomförs bäst av experter som känner den lokala marknaden väl. Vi vill leda den digitala utvecklingen men samtidigt gäller det att hålla investeringar på rätt nivå för respektive kund. Vår uppgift är att presentera vilka möjligheter som finns för kunderna att skapa lönsamhet i sina affärer med hjälp av ny teknik, förklarar Mikael.

Möjligheter och utmaningar
Mikael Holmgren är konsultchef i Karlstad och ansvarar för det lokala kontorets utveckling. Över 15 års erfarenhet av affärssystem med fokus på systemintegration har skapat en god insikt i vad den digitala transformationen kräver. Mikael brinner för kundnära utveckling och fokuserar mycket på mobilitet, som är ett av EVRYs styrkeområden i Karlstad.
– Digitaliseringen medför såväl möjligheter som utmaningar för oss. Som heltäckande IT-leverantör har vi en bred kunskapsbas som kommer våra kunder till gagn. Vi levererar och integrerar verksamhetssystem, och för att det ska bli så bra som möjligt måste vi också känna kundens verksamhet. Det är något som jag tycker att vi lyckas bra med.

Nyttiggör investeringar
Pia Nyquist ansvarar för försäljningen på regional nivå i Värmland. Hon vet vilka tjänster som passar specifikt för den regionala marknaden som till stor del domineras av små- till medelstora företag.
– Värmland är känt som hemvist för en stark industri som till stor del domineras av papper och stål. Det präglar också vår inriktning då vi fokuserar på att maximera nyttan av kundens IT-investering, säger Pia.
Den digitala omställningen är något som hela samhället måste anpassa sig efter och som ett kompetensföretag satsar EVRY på medarbetare som är drivande i den frågan. Därför finns ett nära samarbete med Karlstad universitet som både Pia och Mikael arbetar för att vidareutveckla.

Värdet av innovativ IT
EVRY utvecklar, implementerar och underhåller samhällskritiska system. Dagligen använder över en miljon människor tjänster som EVRY utvecklat och driftsatt, och företaget står bakom en rad innovationer som förenklar vår vardag.
– Att med innovativ IT skapa lösningar som möjliggör och förenklar våra kunders digitala affär är EVRYs absoluta huvudfokus. Dessutom ska vi aktivt vara med och driva den digitala utvecklingen genom att underlätta övergången för våra kunder, säger Pia Nyquist som avslutning.