Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Innovativ konstruktör lyfter marknaden

Uppfinnaren och konstruktören Lars Josefsson har många goda idéer. Redan 1996 konstruerade han ett helautomatiserat pneumatiskt lyftdon för ergonomiska lyft som då ännu inte fanns på marknaden. Idag erbjuder Lars Josefsson genom sitt företag Airtranz både tillverkning och konsulttjänster inom produktionsteknik. I skrivande stund befinner sig Lars Josefsson på Cryo där han på konsultbasis bygger ett helt nytt, kundanpassat produktionssystem.

Lars Josefsson är både konstruktör och produktionstekniker. Bland de dagliga uppgifterna finns beräkning, programmering och maskinkonstruktion. Förutom den pneumatiska lyftkonstruktionen har Josefsson även tagit fram traverser och specialsystem för att flytta mycket tunga saker med hjälp av svävarteknik. Tillverkning av de egna produkterna sker i Estland av företaget Airtranz som Lars startat och är VD för.

Teknik för bättre ergonomi
Lars Josefsson har vidareutvecklat och förfinat sin uppfinning, det pneumatiska lyftdonet som är speciellt anpassat för ergonomiska lyft. Anordningen finns för ergonomiska lyft 0-75 kg samt upp till 200 kg. Idag erbjuder olika aktörer liknande produkter men till en relativt hög kostnad. Lars Josefssons lyftdon är ett välkommet komplement på marknaden som bidrar till en bättre och säkrare arbetsmiljö.
– En lyft som inte är tillgänglig hela tiden används inte, det anses framförallt vara alltför tidsödande att gå och hämta en anordning bara för att lyfta en låda på säg 15-20 kg. Då lyfter man den helt enkelt själv, vilket inte är speciellt bra ur ergonomisk synpunkt, förklarar Lars.
När man installerar en ergonomisk lyft så har man den svåraste konkurrenten mot sig, den egna människokroppen.

Cryo får nytt produktionssystem
På företaget Cryo har Lars Josefsson konstruerat ett nytt produktionssystem som sänker kostnaderna för kunden.
– Mitt mål är en återbetalningstid på omkring ett år. Genom att allt anpassas precis efter kundens verksamhet så blir återbetalningstiden kortare än vad den skulle bli med standardlösningar som ändå måste anpassas i efterhand.
På Cryo, som tillverkar specialfordon för transport av nedkylda gaser, installeras nu ett taktat flöde med nio steg, där en station för isolering och insättning på 30 meter, komplett med en lyftarm på 11 meter, redan är uppstartad. Stationen sänker produktionstiden med cirka 60 procent och material kostnad för isolering med 30 procent.

Applikationer på flera ton flyttas utan problem
En buss som väger omkring sex ton flyttas lätt av två man med hjälp av svävarteknik. Ett robust flak som förses med fyra luftkuddar i hörnen och en snabbkoppling som ansluter luftkuddarna till den vanliga tryckluftsslangen – det är allt som behövs för att flytta mycket tunga anordningar tvärsöver verkstadsgolvet. Svävartekniken används allt mer inom industrin.
– Svävarna anpassas efter varje kunds önskemål. De kunder som jag hittills levererat till har mycket skiftande verksamheter och behov, vilket naturligtvis ställer höga krav på flexibiliteten. En del använder svävarna som flytande arbetsplatser. Gemensamt för samtliga är dock behovet av att snabbt och lätt kunna flytta mycket tunga detaljer och applikationer, poängterar Lars Josefsson.
Josefssons verksamhet är nära nog unik och konstruktionerna har enorm marknadspotential. Det finns i princip bara en handfull aktörer som tillverkar liknande produkter, samtliga är betydligt större än Airtranz men Lars är inte orolig. Han avslutar med:
– Jag har utvecklat en bra teknik som jag tror mycket på. Att det finns en stor utvecklingspotential på marknaden råder det ingen tvekan om. Det verkar som om marknaden gått och väntat på den här typen av lösningar väldigt länge, så det känns verkligen positivt nu när vi har för avsikt att börja tillverkning i större skala.