Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Innovativ kultur i anrik torvverksamhet

Hasselfors Garden, med anor från 1600-talet, testar sig hel tiden fram i ett öppet utvecklingsklimat.

1603, samma år som Elisabeth I av England avlider och Göteborg börjar stakas ut grundade adelsmannen Henrik Falkenberg Hasselfors Bruk. Jord- och skogsbruk var huvudnäringar men även smide blev en specialitet.

Mot slutet av 1800-talet började man använda torvmarken som bränsle i smidesugnarna och som strö i lagårdar. Efter andra världskriget minskade behovet av torvströ i lantbruket och man såg sig om efter andra marknader. Hasselfors blev först i norra Europa med att packa torv i konsumentförpackningar för jordförbättringsändamål. Varumärket Solmull föddes 1961, en produkt som fortfarande finns kvar i Hasselfors Gardens sortiment.

Torven skördas på 14 platser runt om i landet. Företaget har tolv produktionsplatser för anläggningsjordar, som används av kommuner och projektörer, medan man i jordfabrikerna i Mosås och Perstorp tillverkar konsument- och yrkesodlarprodukter.

Sverige är ett torvrikt land där 25 procent av ytan består av mark med torvtäcke. Det motsvarar 100 miljarder kubikmeter torv, eller halva oljereserven i Nordsjön. Mängden torv ökar dessutom varje år med 15-20 miljoner kubikmeter, så det är knappast en råvara som är på väg att ta slut.

– För oss ingår torven i ett kretslopp. I Sverige skördas cirka fyra miljoner kubikmeter torv per år, varav ungefär hälften används som energitorv. Vi skördar cirka 500.000 kubikmeter torv per år genom att harva upp den och förädlar den sedan till jord som återförs till naturen.

Växer organiskt
Trädgård har blivit ett intresse bland stora delar av befolkningen och 2014 har börjat extremt bra, enligt Royne Lundblad.

– De totala marknadsvolymerna är tämligen konstanta, men kvalitetsmedvetandet ökar bland konsumenter. De förstår till exempel att olika sorters jord är bra för olika sorters växter och att en högre kvalitet på jorden ger bättre odlingsresultat. Det gynnar oss!

Hasselfors Garden ägs av finländska Kekkilä. Företaget har idag 60 anställda och en omsättning på 250 miljoner. Huvudkontoret ligger sedan 2007 i Örebro.

Innovativ miljö
Hasselfors Garden anstränger sig för att vara en attraktiv arbetsgivare och ser en brist på kompetens i branschen framöver. Bland annat hortonomer står för produktutveckling och utgör en nyckelkompetens i företaget. Hasselfors Garden rekryterar medvetet personal även personal från andra branscher för att tillföra ny kompetens och nytänkande.

– Vi erbjuder våra anställda flexibla arbetsvillkor. Då vi är utspridda över landet är vi vana vid att jobba med modern teknik och att alla inte sitter på samma ställe jämt. Dessutom är vi tydliga med att hos oss får man göra fel. Som certifierade inom både ISO 9001 och 14001 har vi ett välutvecklat kvalitetssystem som effektivt fångar upp avvikelser. Att hela tiden vara rädd för att göra fel hämmar utveckling, säger Royne Lundblad och tillägger avslutningsvis:

– Här är högt i tak och en innovativ miljö. Vi testar oss hel tiden fram i ett öppet klimat. Alla har ansvarsområden och känner att de jobbar i lag. Vi har även en bra mix av åldrar och kön i organisationen, med 75 procent kvinnor i ledningsgruppen och 55 procent bland tjänstemännen.