Fre 3 dec / År 39 / Nr 4 2021

Innovativ legotillverkare fortsätter växa

Det anrika tillverkningsföretaget Alfing finns kvar i Älmhult där allt började för över 50 år sedan. Dagens verksamhet är inriktad på legotillverkning samt egen möbeltillverkning under varumärkena Alfing Komfortstolar och Soma. Dessutom har Alfing kvar den egenutvecklade skogsmaskinen Terri i egen regi.

Det har varit en mycket spännande resa för Alfing. Idag bedrivs verksamheten i toppmoderna och utbyggda lokaler fyllda till bredden med fina maskiner som behärskar högteknologiska processer. Samtidigt lever innovationskraften och hantverket kvar, och det är nog det som gör Alfing till en av marknadens mest stabila aktörer.
– Vi håller en fortsatt hög investeringsgrad, bekräftar Hans Johansson, som tog över Alfing 1993 och som sedan dess har fokuserat på att utveckla verksamheten till att bli en av marknadens mest effektiva inom sina områden.

Förstärkt genom förvärv
Det finns flera exempel på hur Alfing investerar för framtiden. En viktig milstolpe utgörs av förvärvet av Transpo Konstruktions AB, en anrik kollega i branschen, som numera levererar avancerade stålkomponenter under Alfings varumärke.
– Förvärvet är en viktig del av Alfings tillväxtstrategi. Våra verksamheter kompletterar varandra väldigt väl och genom förvärvet möter vi de höga krav som våra kunder ställer och vi kan även åta oss större uppdrag än vad vi kunde tidigare, Hans Johansson.
Legotillverkningen är fortfarande huvuddelen av Alfings verksamhet. Terri, Alfing Komfortstolar och Soma är både systerföretag, kunder och samarbetspartners till Alfing Produktion, som är det ursprungliga företaget som Hans köpte i början av 1990-talet.
– Med Transpo har vi lyckats stärka vår ställning som legotillverkare. Alfing behövde mer personal för att växa och vi såg att Transpo satt med mycket kompetens. De hade dessutom helt andra kunder – genom förvärvet har vi fått en mycket bredare kundbas, tillägger Hans Johansson.
Alfing sysselsätter totalt över 130 medarbetare. Omsättningen ligger på cirka 200 miljoner kronor efter förvärvet. Tillväxten har varit över all förväntan.
– Vi står med två starka enheter i form av två expanderande fabriker i Älmhult. De ligger på cirka 500 meters avstånd från varandra och det ger också bra möjligheter för samverkan. Den ena kompletterar den andra och vi kommer att fortsätta investera i båda. Vi säkrar produktionen för större kunder genom att vi har två enheter.

Fler innovationer
För varumärkena Alfing Komfortstolar, Soma och Terri märks också en stark tillväxt. Det har gått speciellt bra med specialstolarna, där man fått många nya projekt över hela Sverige.
– Vi har utvecklat en egen teleskopläktare under Alfing Komfortstolar som fått ett mycket positivt gensvar på marknaden. Det är en mycket fiffig och utrymmeseffektiv anordning som när den är ihopfälld enbart tar upp 1,2 meter, berättar Hans Johansson.
På Terri har man efter de omfattande skogsbränderna under sommaren 2018 utvecklat en bandgående brandbil som snabbt tar sig ut i terräng. Brandbilen har en 1200-literstank med pump och brandslang. Då Terri är en skogsmaskin klarar den att köra i alla marker och på det viset snabbt kunna komma ut börja släckningsarbetet. Den nya familjemedlemmen i Terri har redan visats på brandmässan SKYDD 2018 i Stockholm och fått ett mycket positivt bemötande då det inte finns något liknande på marknaden.
– Att behovet är mycket stort – inte minst på grund av de varma och torra somrar vi har haft och förmodligen kommer att få framöver råder ingen tvekan om, säger Hans, som ser mycket positivt på framtiden och utesluter heller inte framtida förvärv om tillfälle skulle dyka upp. Viktigast för framtiden är att satsa mer på innovationer, något som Alfing uppenbarligen är mycket bra på.