Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Innovativa industriföretag kraftsamlar i Jämtland

Jämtland/Härjedalen är vida känt för sin unika och vackra natur som bjuder på upplevelser i storslagna landskap. Det finns inte så många andra platser där man kan få uppleva sjö, skog och fjäll på ett och samma ställe. Inte lika välkänt är att det i Jämtlands län även finns en uppsjö av innovativa industriföretag, varav en del är världsledande inom sina branscher.

Industriella utvecklingscentra, IUC, finns på ett antal ställen i Sverige och syftet är att främja den regionala utvecklingen genom industriell innovationskraft och tillväxt. För att stötta och vidareutveckla de jämtländska industriföretagen finns IUC Z-Group. Det är en regional medlemsstyrd enhet som verkar för att öka lönsamheten i framförallt små- till medelstora bolag.
Över 60 företag i Jämtland/Härjedalen samverkar inom IUC Z-Group. Tillsammans ser de till att skapa konkurrenskraft genom att samordna utbildningar och inköp, bygga nätverk för extern samverkan och erbjuda strategiska utvecklingsinsatser för medlemsföretagen.
Exempel på insatser kan vara kompetenslyft och organisationsutvecklingsåtgärder med fokus på kunskapsutveckling. Ledarskapsutveckling är ett annat populärt och ständigt återkommande tema. Dessutom genomförs ett antal utvecklingsprojekt i gruppens regi, inom områden från kompetensutveckling till digitalisering.

Projekt som ger förutsättningar för förnyelse
Ett pågående utvecklingsprojekt som väcker mycket intresse är det treåriga projektet Smart Industriell Modernisering, SIM, som finansieras av ERUF, Region JH, IUC Z-GROUP, och Tillväxtverket.
Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industri- och industrinära företag i regionen. Det sker i anslutning till den nationella nyindustrialiseringsstrategin, Smart Industri.
I regionen Jämtland/Härjedalen arbetar cirka 8500 personer inom olika industrinäringar samt näringar som angränsar till industrin. Att stärka industrin handlar om att stärka hela näringslivet, eftersom det i snitt skapas nästan 3 nya jobb för varje industrijobb, enligt svensk statistik.
Projektet SIM har som mål att ge ökad kunskap och färdighet om finansieringsmöjligheter och investeringsplanering. Dessutom ökad kunskap om produktivitetshöjning genom industriell modernisering med ökad automationsgrad bland annat. Slutligen ökad kunskap om utvidgade värdekedjor, kundvärde och internationalisering, som tar de jämtländska industriföretagen ut i världen.

För alla som brinner för industriell utveckling
IUC Z-Group är samarbetspartnern för alla som brinner för industriell utveckling i Jämtland/ Härjedalen. Detta är en region som under lång tid har levt på sin vackra natur och sin turism, men som samtidigt har en stark industri med många arbetstillfällen att utveckla. Det ska bli spännande att se hur framtiden ter sig i denna mångsidiga region.