Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Innovativa lagerlösningar tar höjd

Brist på lagerutrymme? Att skaffa större och följaktligen dyrare lagerlokaler är inte enda lösningen. Med Weland Lagersystem i Gislaved som samarbetspartner kan många företag skapa mer utrymme utan att för den sakens skull behöva flytta från befintliga lokaler. Det är tack vare den innovativa hissautomaten, som effektivt plockar, hämtar och flyttar även större produkter från flera meters höjd.

Tack vare hissautomaten, en uppfinning som har sina rötter i en äldre teknik för att hantera gods, tas modern lagerhantering till nya höjder. Med en hissautomat från Weland Lagersystem öppnas nämligen nya möjligheter att rationalisera gods- och lagerflöden med bättre ekonomi som resultat. Bärkraften utgörs av hissautomatens unika egenskaper som exempelvis extrem slitstyrka, repeterbarhet med exakt precision och hög flexibilitet gällande belastning.
– Vår hissautomat gör det möjligt att utnyttja lokalernas ytor maximalt eftersom lager kan byggas på höjden. Lösningen sparar inte bara på utrymme, utan är även en stor avlastare för personalen som slipper plocka varor manuellt. Det går fortare och är samtidigt ergonomiskt bättre, upplyser Björn Karlsson, vd på Weland Lagersystem.

Anpassningsbar och versatil
Hissautomaten är ett bra exempel på en produkt som ligger rätt i tiden. Weland Lagersystem tillverkar i princip allt själva och med egna resurser i Gislaved. Det gör att flexibiliteten är näst intill oslagbar, företaget har med andra ord möjlighet att anpassa hissautomaten efter kundens förutsättningar och behov. Weland Lagersystem tillverkar till och med maskiner som är helt kundspecifika redan från början.
– Vi verkar väldigt nära våra kunder och har en serviceorganisation med egen personal som täcker hela landet, fortsätter Björn Karlsson. Våra tekniker kan ofta rycka ut samma dag oavsett om kundens verksamhet finns i Malmö eller Sundsvall som exempel.
De första hissautomaterna levererades 1999 och är fortfarande i drift. Björn räknar med en livslängd på minst två – tre decennier, kanske ännu längre för dagens modeller.

Även utbildning
Welands Lagersystem har utvecklat ett helt koncept kring hissautomaten som även inkluderar utbildning inom såväl logistik som maskinlära.
– Vi bidrar gärna med kunskap kring hur effektiva lager ska byggas. Det är vi proffs på och vi vet att våra kunder kan spara mycket resurser med tillgång till rätt kunskap. Genom att vi även blandar olika kundgrupper vid varje utbildningstillfälle bidrar vi till ett ökat utbyte av erfarenheter, menar Björn.

Räknar med fortsatt tillväxt
Weland Lagersystem har sett en kontinuerlig expansion sedan företaget grundades 1999. Företaget har kunder över hela världen och kan räkna med fortsatt tillväxt i takt med att allt fler söker mer effektiva lagerlösningar.
– Vi har en ljus framtidstro. Vår verksamhet grundades en gång på en strävan efter att uppnå effektivitet, och det kommer vi fortsätta att bygga vidare på.
Huvuduppgiften är att bidra till att kundernas lagerlokaler används så effektivt som möjligt.
– Indirekt så levererar vi ren lönsamhet tack vare våra system som sparar både pengar och miljö, och som dessutom bidrar till en betydligt bättre arbetsmiljö. Det är lösningar som hör hemma i en värld där konkurrensen blivit global, säger Björn Karlsson som avslutning.