Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Inspirera – mot något nytt och bättre inom omsorg

Inspirera i Söderköping är inget vanligt hemtjänstföretag. Inte heller är det ett vanligt assistansbolag. Det är något i gränslandet mellan de två, men fortfarande allt annat än vanligt. Innovativt, nytänkande och personcentrerat är ord som beskriver Inspirera bra.

På Inspirera står kunden alltid i centrum, och det är kundens behov som styr verksamheten. Så som ett modernt och personcentrerat omsorgsföretag ska vara, grundat på en etisk värdegrund och etablerat av människor som känner kundens behov och vardag på riktigt.

Så föddes idén
Den före detta lärarinnan Anna Hjort startade Inspirera tillsammans med sin man 2013. Tankarna bakom etableringen låg väldigt nära grundarnas egen vardag. När Annas man fick en ovanlig diagnos inom Parkinsons sjukdomsområde uppstod ett behov av assistans i hemmet, och efter många turer beviljades detta. Men den tjänst som levererades var allt annat än vad makarna hade hoppats på, och allt annat än vad man hade kunnat önska.
Omställningen för familjen var omfattande, men förståelsen hos det assistansbolag man kom i kontakt med upplevdes som begränsad. Redan i tidigt skede började makarna fundera på om det skulle vara möjligt att ta saken i egna händer och skräddarsy en egen lösning. Så föddes idén till det företag som idag är Inspirera.

Alltid kundens behov i centrum
Inspirera började sin verksamhet inom personlig assistans, men har successivt utökat erbjudandet med hemtjänst samt lokalvård och trädgårdsarbete för privatmarknaden. Idag är hemtjänsten det största verksamhetsområdet sett till antalet medarbetare samt antalet kunder.
Oavsett verksamhet så är fokus alltid på kunden och kundens behov. Till exempel så kan kunden lita på att få träffa ett fåtal och alltid samma medarbetare varje gång, istället för ett tiotal olika som annars tycks vara normen inom branschen.
– Vi är en attraktiv arbetsgivare eftersom vi tänker annorlunda och har en annan inriktning än de flesta andra hemtjänst- och omsorgsbolag på marknaden. Eftersom vi som grundat verksamheten även har insikt i hur det är att vara kund inom den kan vi se behovet med andra ögon och anpassa vårt erbjudande efter vad kunden verkligen värdesätter och behöver, säger Anna Hjort.

Vill överträffa förväntningar
Idag driver Anna bolaget tillsammans med väninnan Lotta Forsberg, som kom in i verksamheten som delägare för några år sedan. Tillsammans vill de ta Inspirera till en helt ny nivå.
– Det har varit en spännande resa hittills, och vi ser fram emot att få möta nya kunder och viderautveckla vår verksamhet tillsammans med dem. Vi kommer alltid att ha ständiga förbättringar som mål och söka överträffa våra kunders förväntningar. Då har vi verkligen lyckats, säger Anna som avslutning.