Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Install är med i projekt som förändrar hela samhället

Det norrländska installationsbolaget Install Nordic AB har gått från en till över 90 medarbetare på knappt fyra år. Verksamheten bygger helt och hållet på kunskap och erfarenhet hos medarbetarna, samt en sund företagskultur som skapas av alla som jobbar på företaget.

Install har en stark lokal förankring i Luleå, Piteå och Skellefteå. Beslut fattas lokalt och med högt medbestämmande hos personalen. Det ger också en bättre arbetsmiljö, med högt i tak och frihet att vara kreativ och utvecklas i sin roll.
– Eftersom vi ofta medverkar i stora installationsprojekt så måste vi ha en bra teamkänsla. Vår kultur bygger på att alla är delaktiga och tar ansvar för leveransen, säger Jan Fransson, vd på Install Nordic AB.

Med i stora projekt
Install är med i projekt som förändrar hela samhället.
Just nu levererar Install bland annat fiberlösningar för telekomjätten IP-Only och har tidigare byggt ut Telias bredband i Norrbotten.
Nu påbörjas även elinstallationer på HYBRIT, som är en samsatsning där SSAB, LKAB och Vattenfall ska testa möjligheten att producera helt fossilfritt stål i Luleå. Den första anläggningen blir för demonstration och prototyper, men ambitionen är att en fullskalig produktionsanläggning ska kunna vara på plats ungefär 2035.
– Vi har ett väldigt spännande uppdrag på HYBRIT. Allt som installeras ska hålla en extremt hög nivå både teknik- och miljömässigt. Detta är samtidigt ett projekt som kommer att få stor betydelse för klimatet och samhället framöver, säger Jan Fransson.
I ett annat miljöinriktat projekt har Install haft helhetsansvar för elentreprenaden i Sunpines nya fabrik i Piteå. Man har även hunnit leverera i en del uppdrag på batterifabriken som Northvolt bygger i Skellefteå, bland annat fiberutbyggnad.

Alla måste engagera sig
Install är en ung spelare på en stor och komplex marknad, men med mod och uthållighet för att ta sig an de största utmaningarna. Det ger resultat. Företaget har haft en enorm tillväxt sedan starten för knappt fyra år sedan, och den positiva utvecklingen fortsätter även under 2020. Precis som alla andra teknikorienterade företag måste man se om sitt hus när det gäller kompetensförsörjningen.
– Vi har startat samarbete med yrkesskolor i vår närhet för att skapa intresse bland unga talanger. Vi ser att det finns mycket att vinna på att satsa på intresseskapande så tidigt som möjligt. Vi vill även vara med och förbereda ungdomar för yrkeslivet, och vi erbjuder både lärlingsplatser och praktik, berättar Jan Fransson, som själv är mycket nöjd med samarbetet med skolan.
– Alla talar om kompetensbrist och en framtidsoro kring det. Vår uppfattning är att alla teknikföretag måste engagera sig i framtidens kompetensförsörjning, poängterar Jan Fransson.