Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Integration och kompetensutveckling i gemensamt erbjudande

I Tingsryd, liksom i övriga landet, talas det mycket om att stärka samhällsnära tjänster som utbildning och vård. Högkonjunkturen i Sverige har pressat ner arbetslösheten och idag råder ett omvänt fenomen i form av kompetensbrist inom många branscher. Ett annat centralt område är integration, och det kan med fördel förenas med kompetensfrågan.

Vid Tingsryd lärcenter vill man kombinera integrationsarbete med kompetensutveckling. Det görs redan sedan en längre tid inom flera av de gymnasiala yrkesutbildningarna, men ska nu förstärkas i två nya utbildningar inom industri och omsorg. Rektor Tony Lundström ser mycket positivt på utvecklingen där man redan har två fullsatta kurser inom industriteknik respektive barnomsorg.
– I de här nya utbildningarna söker vi ta vara på befintlig kompetens som redan finns i Tingsryd. Bland nyanlända finns en stor kompetensresurs som kan vidareutvecklas till nytta för alla parter – företag i regionen får ett större rekryteringsunderlag och integrationen ökar, säger Tony.

Satsar på bristyrken
I skrivande stund har de första kurserna på det nya industriprogrammet precis startat. Det kommer att bli mycket praktik och företagsbesök under utbildningens gång. Samma gäller för den nya utbildningen för barnskötare, som utvecklats för att möta ett stort behov bland regionens förskolor. Det kommer inte att bli några bekymmer för kursdeltagarna att få arbete direkt efter avklarade studier, tror Tony Lundström.
– Vi satsar specifikt på bristyrken och det gör vi naturligtvis för att maximera chanserna till jobb. Det vi erbjuder är en kort väg till arbetsmarknaden och vi fokuserar främst på yrken som finns här i närområdet. Uppskattningsvis går över 95 procent ut i arbete efter studier hos oss, säger Tony, som också poängterar att det är flexibiliteten i verksamheten kombinerat med lärarnas behörighet och engagemang som skapar framgång.
Vid Tingsryd lärcenter kan man effektivt kombinera flera olika studier. Till exempel är det möjligt att kombinera Sfi (Svenska för invandrare) med en yrkesutbildning. Det gör att man som studerande kommer igenom systemet snabbare och står till arbetsmarknadens förfogande ofta inom månader istället för år.

Fortsätter expandera
Tingsryd lärcenter har expanderat mycket under de senaste åren. Vårdutbildningar hålls i Ryd, några mil utanför Tingsryd tätort, i nya lokaler som anpassats för utbildningarnas innehåll och omfattning. Resterande utbildningar hålls i fräscha lokaler i centrum.
Lärcentrum har dessutom utvecklat ett gränslöst samarbete med ett antal blekingekommuner, vilket innebär att man delar resurser inom vissa områden och vissa kurser kan sökas hos lärcentra som finns i Blekinge. Utbytet fungerar åt båda hållen och Tingsryd tar emot studenter från blekingekommunerna också.
Elevassistent, barnskötare, vårdbiträde, undersköterska och industritekniker är de största yrkeskategorierna som Tingsryd lärcenter satsar på för framtiden. Lärcentrum är både teknikcollege samt vård- och omsorgscollege vilket Tony Lundström ser som en stor fördel.
– Vi har en viktig roll som möjliggörare för tillväxt genom att erbjuda kompetensutveckling. Integration är en av de viktigaste frågorna i Tingsryd för framtiden och här har vi en bra lösning som kan gagna fler när vi fortsätter expandera, avslutar Tony med.