Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Integrerad programvara kan öka lönsamhet inom retail

En banbrytande idé inom retail har utvecklats till en högpresterande och helautomatisk lösning som minskar risken för såväl butiker som deras varuleverantörer till nära noll. Med programvara från Splitgrid fördelas medel som kommer in i butiksdatasystemet automatiskt enligt parametrar som butiksägare och leverantörer har avtalat på förhand. Enkelt, smidigt – och framförallt säkert.

Företaget Splitgrid har utvecklat programvaran med samma namn. Det började i Örebro för drygt fem år sedan, med kartläggning av behovet hos en mindre butikskedja som ville sänka andelen uppbundet kapital men samtidigt fortsätta att erbjuda kunderna det bästa. Från lokaler som tillhört en före detta skobutik fortsätter Splitgrid att vidareutveckla sitt system för fler målgrupper – idag med fokus på retail men med andra branscher i tankarna för framtiden.

Adresserar problematiken
För många butiker kan det vara svårt för att förutse hur mycket som kommer att säljas under en viss tidsperiod, och speciellt när det gäller sällanköpsvaror, men leverantörerna vill ändå inom rimlig tid ha betalt för det som levererats. För butiksägaren innebär det en stor risk att ta in stora partier, vilket gör att många är mer sparsamma med sina inköp.
Leverantörerna å sin sida vill gärna sälja större partier – och ekvationen tycks då orimlig om ingen vågar göra större inköp. Att leverantörer kontinuerligt ska bevilja stora krediter är inte heller hållbart på sikt. Splitgrid adresserar problematiken med sin egenutvecklade programvara. Genom att på ett säkert och enkelt sätt se till att fördela pengar i butikskassan så att leverantörer får betalt löpande, per såld enhet eller i en förbestämd procentsats, minskar risken för både butiksägare och leverantörer.

Presenterar integrerad lösning
I praktiken fungerar det så att Splitgrids system integrerar mot befintliga butikskassasystem och per automatik sköter löpande betalningar mot leverantörerna.
– I dagsläget koncentrerar vi oss på sällanköpsvaror där kvittot oftast är på lite större belopp, eftersom det är här vi identifierat ett stort behov. Konceptet fungerar egentligen inom all retail. I framtiden kommer den här typen av lösning sannolikt att vara mer eller mindre standard, tror Göran Eriksson, vd och en av grundarna bakom Splitgrid.
Splitgrid skapar möjligheter att jobba på ett annat sätt inom retail, där leverantörer och butiker har ett närmare samarbete kring försäljningen mot slutkund. Det är ett arbetssätt som stärker provisionsbaserad handel, där leverantörerna vinner på att vara mer engagerade i butikernas vardag. Man kan säga att leverantörer ”lånar ut” sitt varumärke till butikerna och därefter delar man på vinsten av det.

Större möjligheter till bra affär
Splitgrids system är banbrytande på flera sätt, och kanske framförallt för att det gynnar både butiksägare och leverantörer.
– Vi brukar beskriva systemet som ett samarbete som minimerar risken för båda parter. Systemet är i sig ingen garanti för lönsamhet, men däremot bidrar det till att öka möjligheter för att göra bra affärer tillsammans, påpekar Göran Eriksson.
Detaljhandelns omsättning har mer än fördubblats under de senaste 15 åren, men under samma period har lönsamheten sjunkit. Splitgrids system kan öppna nya möjligheter för såväl leverantörer som butiksägare och målet är att öka lönsamheten på sikt.