Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Integrerade lösningar med högre prestanda från Energy Machines sparar pengar och miljö

I en verklighet där bygg- och fastighetsbranschen enskilt står för över en tredjedel av energianvändningen i Europa finns ett stort behov av nytänkande för framtiden. Ny teknik måste tillämpas för att spara så mycket energi som möjligt, och det utan dröjsmål. Redan till år 2020 finns skarpa energi- och klimatmål som måste uppnås.

Energy Machines utvecklar och installerar lösningar för en hållbar fastighetsdrift med minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet för att möta dagens och framtida krav. Enligt EU:s klimatmål för 2020 ska utsläppen av växthusgaser minska med minst 20 procent och samma siffra gäller för energianvändningen. I Sverige är målen ännu strängare på båda punkterna.
– Att öka sitt miljöansvar prioriteras allt mer inom såväl fastighetsbranschen som inom tillverkningsindustrin. Incitamenten är oftast ekonomiska, men inte enbart. Med hjälp av integrerade systemlösningar från oss omvandlas energi lagrad i berg, vatten och mark till egenproducerad värme, kyla och tappvarmvatten, redogör Kenneth Andersson, Senior Advisor på Energy Machines.
Det finns redan en rad framgångsrika exempel, bland annat i Göteborg, Umeå och Gävle, där företagets lösningar har kapat energianvändningen drastiskt.

När standardlösningar inte håller måttet
Wallenstam är ett framåtsträvande fastighetsbolag som arbetar aktivt med ny teknik och nya lösningar för att minska energianvändningen. Energy Machines samarbetar med Wallenstam i flera projekt och har bland annat levererat en anpassad ventilationslösning med högre prestanda till en kontorsfastighet i Gårdaområdet i Göteborg.
– Att använda en standardlösning var inte ett gångbart alternativ eftersom det skulle kräva en omfattande ombyggnad. Vi gjorde istället en platsbyggd lösning som är optimal för just den fastigheten och det är så vi arbetar i alla projekt, förklarar Torbjörn Sjögren, Energy Machines regionchef i Västra Sverige.
Torbjörn är ofta involverad i projekt över hela Sverige tillsammans med kollegor från andra regioner. Att bygga samarbeten mellan olika discipliner är något han brinner för och dessutom får möjlighet att göra inom Energy Machines. Han är också involverad i nästa projekt med Wallenstam som omfattar installationer på Göteborgs paradgata, Avenyn.

Fokuserar på långa samarbeten
Energy Machines är ofta involverade i projekt som omfattar värme, kyla och tappvarmvatten i större fastigheter och bygger gärna långa samarbeten. Andra exempel utöver Wallenstam är de samarbeten som under flera år byggts upp med AxFast, Ikea Fastigheter och Sandvik Coromant, för att nämna några av de större.
Ytterligare ett viktigt samarbete som också har flera år på nacken är de återkommande uppdragen från Norrporten, som numera går under namnet Castellum.
– Under de senaste åren har vi levererat ett tiotal system till dåvarande Norrportens fastigheter över hela Sverige och det samarbetet fortsätter nu under Castellum. Vi har genomfört en affärsprocess med analys för energibesparing i Malmö vilket utvecklades till leverans av en specialutvecklad energimaskinlösning som snart tas i drift, berättar Thomas Göransson, affärschef på Energy Machines i Gävle.
Den första anläggningen i det nygamla samarbetet har levererats till Jägersro i Malmö. Den 16.000 kvadratmeter stora fastigheten används av Migrationsverket och med tanke på verksamhetens expansion ställs mycket höga krav på en systemlösning som kan skalas upp vid behov.
– Besparingen i energikostnader blir omfattande, ungefär 800.000 kronor per år enligt våra beräkningar. Ställt mot en investering om 4,5 miljoner kronor så anser vi att det är en betydande besparing över relativt kort tid. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Castellum, tillägger Thomas Göransson.

Kort om Energy Machines
Utveckling och installation av projektanpassade lösningar med hög verkningsgrad är Energy Machines huvudfokus. Företaget har närmare ett 20-tal anställda och satsar på ytterligare expansion. Energy Machines levererar till några av landets största fastighets- och industrikoncerner och anses vara ledande i den energirevolution som vår nya verklighet kräver.