Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Integrerade och skalbara IT-lösningar från Norrland

Kunskapsföretaget CoreIT utvecklar och integrerar såväl nya som befintliga applikations- och systemlösningar för kunder med lite högre krav. Ambitionen är alltid att skapa nytta och lönsamhet i kundens IT-investering, med fokus på tillämpning av applikationer som kan generera bättre effektivitet eller kvalitet – gärna både och.

CoreIT grundades 2007 av kollegorna Åke Holmberg, Jörgen Nilsson, Jens Boveng och Jim Rönnlund, med visionen att redan från början vara en nyckelaktör i regionens tjänsteutveckling inom IT. Grundidén baserades redan då på att med nytänkande och lite annorlunda arbetssätt maximera nyttan av tekniken, ofta på sätt som för kunden kan vara svåra att genomföra på egen hand.
– Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att effektivt integrera kundens IT-system till en helhet som är enkel att tillämpa i det dagliga arbetet, förklarar Jim Rönnlund. Kunden behöver inte bekymra sig över hur tekniken fungerar, utan kan lita på att den är integrerad och funktionell närhelst den behövs.

Både standard och skräddarsytt
CoreIT blandar standardiserade och skräddarsydda funktionstjänster för att möta kundens funktionsbehov. Allt fler kunder vänder sig till sin IT-leverantör med en utmaning eller ett problem som ska lösas, istället för att komma med en färdig kravspecifikation.
I det tidigare fallet har CoreIT fria händer att utveckla lösningar som testas mot kundens faktiska behov. För att klara det krävs naturligtvis en bred palett av specialistkompetens inom allt från systemutveckling, test och integration till molntjänster och olika licensavtal.
– Om vi jämför oss med stora multinationella IT-bolag är nog den största skillnaden att vi bygger våra tjänster lokalt från Norrland – annars håller vi samma höga kvalitet och standard som ledande, globala leverantörer, menar Åke Holmberg.
CoreIT samarbetar med företag inom alla branscher och merparterna av kunderna är mellanstora till stora företag, offentlig förvaltning och organisationer, oftast med någon anknytning till mellersta Norrland. Antalet internationella kunder har dock ökat på senare tid.

Växer med Örnsköldsvik som utgångspunkt
CoreIT har haft en god tillväxt under sin tioåriga resa, och planerar i skrivande stund för en expansion genom att i det närmaste fördubbla sin lokalyta. Idag sysselsätts nästan 50 personer i bolaget och ambitionen är att fortsätta växa organiskt med Örnsköldsvik som utgångspunkt.
Redan nu har man gjort klart med tre starka tillskott i september månad.
– Vi hjälper vår kund att digitalisera och utveckla sin verksamhet i affärs-, stödprocesser och kvalitet, det vill säga det som krävs för att kunden ska ha ett effektivt IT-stöd för sin kärnverksamhet, där vi från vårt håll tar ansvar för IT-stöd och drift av IT-plattformen. Vi ser att våra uppdrag blir allt mer omfattande, och därför söker vi rekrytera fler som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss, säger Jim Rönnlund.

Viktigt att vara lyhörd
Som återförsäljare av hård-och mjukvara, outsourcingpartner och systemutvecklare står CoreIT för ett heltäckande tjänsteutbud som ständigt utvecklas med fler nischer. Det gäller att vara lyhörd. För att på ett ännu bättre sätt kunna stötta kunderna har företaget även en egen ServiceDesk med svensk- och engelsktalande personal.
– Allt fler väljer att anlita oss som sin externa IT-avdelning, och det ger oss unika möjligheter att få vara med och utveckla våra kunders verksamheter. Vi kommer att fortsätta satsa på de värden som vi etablerade från början, och samtidigt vara en nytänkande och lyhörd IT-partner, säger Åke Holmberg avslutningsvis.