Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Intensiv period för IBAB

Nytt kongresshus, skoletablering i centrum och flytt av Hjälpmedelscentralen är aktuella projekt som gör att IBAB befinner sig i en intensiv fas.

Det kommunägda fastighetsbolaget Industribyggnader i Borås AB (IBAB) erbjuder anpassade lokaler till både kommunala och kommersiella verksamheter. För närvarande hyr IBAB ut lokaler till ett 15-tal företag med en sammanlagd area av ca 30.000 kvm. Även Borås Arena ingår i fastighetsbeståndet.

Sedan förra året och fram till och med i år sker omflyttningar och etableringar av tre större verksamheter som alla kräver omfattande renoveringar och anpassningar av lokaler till nya verksamheter. Det gör att IBAB nu är inne i en intensiv fas.

Ny skola mitt i centrum
I början av augusti förra året flyttade den kommunala Vuxenutbildningen in i fastigheten gamla Algotshuset mitt i centrala Borås. Här bedrivs utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Särskild utbildning för vuxna (Särvux) och Grundläggande- och gymnasial utbildning. I fastigheten sitter även skolledning och administration.

De sju våningarna har genomgått en totalförändring invändigt när de före detta fabrikslokalerna gjorts om till moderna, flexibla utbildnings- och kontorslokaler.

– Arbetet med att interiört anpassa hela fastigheten för våra nya hyresgäster är ett av de största projekt vi har åtagit oss, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Huset hyser även Arbetslivsförvaltningen och Sociala Omsorgsförvaltningen. Totalt verkar cirka 1.000 elever och 400 kommunala tjänstemän i det 19.000 kvm stora huset. Det är ungefär lika många som arbetade i byggnaden under Algot Johanssons storhetstid i mitten av femtiotalet.

Hjälpmedelscentralen expanderar
Västra Götalandsregionen har ett antal centraler för människor som är i behov av hjälpmedel i sin vardag. Hjälpmedelscentralerna finns i Mölndal, Uddevalla, Skövde och Borås och hanterar lager, distribution, service och underhåll av hjälpmedelsartiklar. De erbjuder även rådgivning, individuell utprovning och anpassningar av hjälpmedel.

Då Hjälpmedelscentralen i Borås expanderar flyttar man till större och mer ändamålsenliga lokaler i IBAB:s fastighet på Bussgatan 4 i Viareds industriområde.

Den äldre logistik- och industrifastigheten på 5.300 kvm anpassas som bäst till den nya verksamheten som flyttar in till sommaren. I och med flytten hamnar Hjälpmedelscentralens kontor, lager, verkstad och utprovningsrum på samma ställe.

Nytt kongresshus på gång
Idag saknar Borås en stor central mötesplats. Kommunstyrelsen har därför beslutat att nuvarande Kårhuset på Allégatan, mitt i Campusområdet och Simonsland, ska byggas om till kongresshus. Om allt går som planerat påbörjas bygget i augusti.

– Det är ett stort och intressant projekt för oss och för hela Borås Stad, säger Lars Nordin.

Inflyttningen är planerad till mars 2017 och kostnaden för ombyggnaden beräknas bli 210 miljoner. För att byggnaden ska bli en funktionell kongressbyggnad medverkar även BoråsBorås TME AB under byggtiden. Det är ett kommunalt bolag som arbetar för att öka antalet besökare till staden.

– Det nya kongresshuset kommer kunna arrangera kongresser för upp till 1.000 personer, vilket kommer att locka hit större evenemang och göra att fler väljer Borås för att mötas, avslutar Lars Nordin.