Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Internationella försäkringsbolag expanderar på den nordiska marknaden

Försäkringsbranschen är i många avseenden global, men för internationella försäkringsbolag kan det ibland vara en utmaning att ta sig in på lokala marknader. RiskPoint representerar försäkringsbolag från hela världen och ser till så att de når den lokala marknaden i Norden. Den stora fördelen är att både tid och kapital sparas för de aktörer som vill expandera på nya marknader.

Genom RiskPoint kan globala spelare, exempelvis så kallade Lloyds syndikat, nå den svenska och nordiska marknaden. Genom att gå via en försäkringsagent som RiskPoint når den här typen av aktörer marknaden utan frustration och onödiga dröjsmål. De lokala kunderna får samtidigt tillgång till ett bredare urval av försäkringslösningar från företag som har gedigen kunskap och erfarenhet från andra delar av världen. Det kan underlätta arbetet med att utveckla kundspecifika lösningar och tjänster som svarar på olika typer av behov.
– Det finns många fördelar med att främja för en utveckling av ett bredare försäkringsutbud på den lokala marknaden här i Sverige. Vi känner den svenska marknaden och är väl medvetna om hur man ska förhålla sig till risk. Vi har kunskap om hur man i det svenska företags- och samhällsklimatet förhåller sig till sina risker och vilka produkter som är attraktiva och ibland även nödvändiga på den här marknaden, säger Agnetha Estwall, VD på RiskPoint AB.

Fokuserar på nyckelbranscher
I sortimentet finns de vanligaste försäkringarna för den professionella marknaden såsom VD & Styrelseansvarsförsäkring, Egendomförsäkring, Allmänt Ansvar och Produktansvara och därtill olika nischer såsom M&A’s Reps & Warranties, Terror och så vidare.
På RiskPoint har man dessutom valt att fokusera på ett antal nyckelbranscher där förnyelsebar energi är tydligt framträdande. I Sverige handlar det i huvudsak om vindkraft och RiskPoint följer även kunderna ut i världen när det gäller etableringar av större vindkraftsparker.
– Framtiden ligger i förnyelsebar energi. En vindkraftspark utgör en enorm investering där investerarna binder upp väldigt mycket kapital. Självklart krävs en bra försäkring som tryggar den investeringen och även drift under en lång, kommenterar Agnetha Estwall.
Premierna bestäms efter kvalitet av den risk som associeras med en viss typ av kundgrupp och/eller bransch, villkorsomfattning och skadefrekvens.

Expert på risker
RiskPoint har nästan 100 års erfarenhet av att kartlägga och analysera risker. Förutom att förmedla rena sakförsäkringar erbjuds även stöd vid överlåtelse av företag. Både köpare och säljare vill känna sig trygga med affären. Köparen vill framförallt säkerställa att säljaren kan garantera att ekonomi och andra värden i företaget är som utlovat.
– En tydlig trend visar att samhället blir mer otryggt generellt. Försäkringar är bra för att säkerställa sin situation och för att bevara värden som byggts upp över tid. Investeringar och arbete måste skyddas för att främja framtida tillväxt. Det är vår verklighet och det är mot den här bakgrunden som vi fortsätter att utveckla vårt utbud och våra samarbeten.
Agnetha Estwall är övertygad om att marknaden kommer att utvecklas med fler möjligheter för internationella försäkringsbolag som vill expandera i Norden. RiskPoint analyserar nya trender och uppmärksammar förändringar för att därefter förmedla kunskapen till sina samarbetspartners. Försäkringsområden som förväntas öka mer i framtiden är IT-relaterade verksamheter och innovationsskydd, terrorskydd och skydd av digitala lösningar och system.