Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Internationella frågor i fokus för Handelskammaren

Handelskammaren i Mälardalen ser ett stort fokus under 2016 i Västmanland: De internationella frågorna.
Det handlar framför allt om att öka exporten bland småföretagen i länet.
Dialog förs med näringslivet kring Västerås flygplats och en tänkbar viktig flyglinje till Asien från Västerås. Här är Handelskammaren med i diskussionerna.
 
Handelskammaren startade i Marseille 1599, ursprungligen från att skydda det franska näringslivet mot pirater. 1902 kom verksamheten till Sverige och 1907 startades Handelskammaren i Mälardalen med huvudkontor i Örebro och lokalkontor i Västerås. Det är en politiskt oberoende organisation som ägs av sina medlemsföretag i regionen Örebro län och Västmanlands län, och som bland annat jobbar för att näringslivets villkor ska bli starkare.

Flyg till Asien
2016 kommer Handelskammaren Mälardalen att sätta stort fokus på internationella frågor.
– Vi jobbar för en bra infrastruktur och vi ser det som en helhet där alla typer av transportslag hänger ihop. Man skulle kunna säga att vi är näringslivets röst gentemot politikerna. Vi för en dialog med Västerås flygplats om en flyglinje till Asien, något som är efterfrågat av näringslivet i regionen, säger Anna Holmström, platschef vid Handelskammaren i Västerås.

Vill öka exporten
Mälardalen har redan idag en hög andel exportvaror men då är det främst de större företagen som bidrar till det. För att även små företag ska kunna öka sin export har Handelskammaren tillsammans med Business Sweden, Almi/EEN och Automation Region startat ett internationaliseringsråd för att förenkla för företagen och samordna seminarier, utbildningar och aktiviteter. Internationaliseringsrådet har även i uppgift att dela ut exportcheckar till mindre företag som vill ut på en ny internationell marknad. Man kan maximalt få 250 000 kronor och det finns tydliga kriterier för hur pengarna ska användas. Det kan exempelvis handla om hur man ska anpassa försäljningen eller ta fram en marknadsanalys för att öka kunskapen om en ny marknad och möjliggöra en ökad export.

Viktigt projekt
Ett annat fokusområde för Handelskammaren Mälardalen är kompetensförsörjning. Näringslivet behöver skräddarsydda, behovsstyrda utbildningar som leder till jobb. Där är yrkeshögskoleutbildningarna oerhört viktiga. 8 av 10 får jobb efter utbildningen. Organisationen driver projektet YH Mälardalen i Västmanland och Sörmland tillsammans med kommuner och organisationer. Samarbetet med Södermanland har pågått en tid och utvecklas allt mer.
– Vi tillhör samma arbetsmarknadsregion och vi samverkar kring infrastruktur och kompetensfrågor och i viss mån även kring internationella frågor. När det gäller infrastrukturfrågorna har vi till exempel ingått i det så kallade  ÅVS-arbetet avseende sträckan Västerås Eskilstuna. Det handlar både om hur vi ska få säkrare landsväg och järnväg, säger Anna Holmström.

Succé för näringslivsdag
I september förra året höll Handelskammaren Mälardalen Stora Näringslivsdagen i Aros
kongresscenter i Västerås.  Det blev succé och i år återkommer evenemanget den 26 september.
 – Syftet är att vi ska få en mötesplats för näringslivet med föreläsare, mässa och matchmaking. Förra året hade vi Fredrik Reinfeldt här och vi håller på för fullt med planeringen av årets program och hoppas kunna få hit någon lika intressant föreläsare även i år, säger Anna Holmström.