Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Internationella Handelshögskolan bygger broar mellan akademisk undervisning och näringslivets behov

Internationella Handelshögskolan, eller Jönköping International Business School (JIBS), utbildar globala entreprenörer. Med en imponerande mångfald bland studenter, lärare, forskare och professorer står JIBS för en av landets mest internationella studiemiljöer. Mångfalden är också påtaglig när det gäller utbildningsalternativ, med allt från civilekonomutbildning och affärsjuridik till internationell ekonomi och marknadsföring. JIBS har också väletablerade samarbeten med näringslivet, både lokalt och globalt.

JIBS har sedan 2010 ett samarbete med Exportrådet, Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK), Swedfund och ALMI i form av kursen Advanced International Marketing, Trade and Export Management. För att genomföra kursen, som är på masternivå, krävs också samarbete med ett antal företag som bidrar med aktuella, verkliga projekt. Under utbildningen får studenterna praktisk inblick i internationella affärer. Ett moment i kursen handlar om att ta fram ett förslag på marknadsplan för svenska företag som vill etablera verksamhet eller lansera en produkt utomlands.

Samarbete uppskattas bland företagen
Bo Leander, som är projektsamordnare i kursen Advanced International Marketing, Trade and Export Management, förklarar att det främsta syftet med kursen är att bygga broar mellan akademisk undervisning och näringslivets behov. Bo Leander har arbetat med exportfrämjande och exportfinansiering större delar av sitt yrkesliv och har en god inblick i vad som verkligen efterfrågas från företagens sida.
– Det finns ett stort behov av en större anpassning av akademiska utbildningar till näringslivets verkliga behov. Inte minst gäller det att vi tidigt kan fånga upp önskemål från små- och medelstora företag, de befinner sig i en tillväxtprocess och här kan vi göra stor nytta. För att kunna skapa internationell konkurrenskraft måste vi öka samverkan mellan högskolan och det regionala näringslivet, konstaterar Bo Leander.
– Sedan vi startade kursen för två år sedan har ett 15-tal företag ställt upp på samarbete, och samtliga vill nu vara med i ytterligare en omgång. Det ser vi som mycket positivt, ett bevis på att det vi gör uppskattas och behövs, säger Helén Anderson, professor i företagsekonomi vid JIBS.

Företag vill projektanställa studenter
Kursen förenar studenter från hela världen. De sammansatta arbetsgrupperna kännetecknas av mångfald som andas både kreativitet och nytänkande. Inför kommande omgång blandas också kunskaper, med studenter från olika discipliner. Frågeställningarna, som delges av företagen innan kursstart, presenteras för studenterna som därefter arbetar nära företagen i upp till åtta veckor. Därefter görs en presentation av marknadsplanen för företaget. Grupparbetet avslutas med en presentation där representanter från Exportrådet, EKN, SEK, Swedfund och ALMI är med. Utöver detta består kursen av föreläsningar, individuellt arbete och en tentamen.
– Vår förhoppning är att kursen ska leda till att företag i vår region får upp ögonen för vad våra studenter kan bidra med, både under utbildningen men också efter examen. Vi har redan blivit kontaktade av företag som vill projektanställa studenter, och vi har ett exempel där en student från São Paulo hjälpt ett företag att etablera exportverksamhet i Brasilien, berättar Maria Carlén, som ansvarar för fadderföretagsverksamheten på JIBS.

Studenter med i utlandsetableringar
När Internationella Handelshögskolan i Jönköping etablerades var man en av få fackhögskolor i Sverige som hade fadderföretagsverksamhet. Syftet var att visa att studenterna själva kunde koppla det akademiska innehållet till näringslivets verklighet.
– Vi ger professionella utbildningar, studenterna ska vara anställningsbara direkt efter utbildningen med en god inblick i vad som efterfrågas inom näringslivet. Kursen Advanced International Marketing, Trade and Export Management för våra studenter ännu närmare näringslivet eftersom de levererar en lösning på en reell frågeställning. Genom kursen får våra studenter en unik möjlighet att vara med i praktiken och hjälpa företag med deras utlandssatsningar, något som vi är mycket stolta över att kunna erbjuda, säger Helén Anderson avslutningsvis.

Fakta
International at Heart – Entrepreneurial in Mind
Profil: Entreprenörskap & näringslivsförnyelse i en genuint internationell miljö.
Utbildning: Företagsekonomi, nationalekonomi, affärsjuridik, civilekonomprogram och informatik. Kandidatprogram, ettåriga och tvååriga masterprogram, sommarkurser samt forskarutbildning.
Forskning: Inom företagsekonomi, nationalekonomi, informatik, handelsrätt och statistik. Inriktning på bland annat entreprenörskap, regionalutveckling, familjeföretag, internationell skatterätt och mediaekonomi.
Kontakt:
Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Box 1026, 551 11 Jönköping
Telefon: 036-10 10 00
E-post: info@jibs.hj.se
www.jibs.hj.se