Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Interoc Akustik erbjuder kostnadseffektiva komplement genom hela byggprocessen

Interoc Akustik löser akustiken i alla typer av kommersiella byggnader och utgör en viktig del av den totala byggprocessen. Dagens stora byggentreprenörer lägger i allt större utsträckning ut delprojekt på underentreprenörer. Interoc Akustik är en pålitlig partner som levererar speciallösningar för undertak och väggar, inklusive nischprodukter som kyltak och olika beklädnader. Med stor flexibilitet och lång erfarenhet kan Interoc Akustik lösa det mesta, oavsett materialtyp och utformning.

Interoc Akustik etablerades av delägarna Tom Dyrberg, Jukka Malinen och Mikael Ljungkvist under våren 2011. Företaget finns idag på nio orter runtom i landet med huvudkontor i Västerås. Med rikstäckande närvaro är Interoc Akustik landets största aktör inom området akustik med fokus på undertak samt en rad olika speciallösningar för både tak och väggar.
– Vår styrka är att vi kan ta oss an mycket stora projekt. Vi har all kompetens in-house och eftersom vi finns etablerade nära våra nyckelmarknader så kan vi snabbt vara på plats. Vi har också en omfattande serviceverksamhet och då är det av yttersta vikt att vi känner den lokala marknaden där våra kunder verkar, säger Tom Dyrberg.
Interoc Akustik har varit verksamma i knappt två år, men har redan hunnit med en rad framgångsrika förvärv som bidrar till att stärka företagets förankring på strategiskt viktiga marknader runtom i Sverige. Efter lyckosamma förvärv i Malmö, Norrköping och Västerås har Interoc Akustik drygt 140 anställda varav 115 är hantverkare.
– Samtliga bolag som vi förvärvat har en lång tradition inom byggbranschen. Företagen har dels försett oss med mycket duktiga hantverkare och vi har dessutom lyckats bygga upp en stabil kundbas tack vare de goda kontakter som vi fått genom förvärven.

Höga kompetenskrav
Tom Dyrberg understryker att medarbetarnas kompetens är den absolut viktigaste resursen som företaget har.
– Eftersom vi arbetar med alla möjliga typer av material måste våra medarbetare vara flexibla och ha en god materialkännedom. Förutom undertak så arbetar vi också med flexibla väggsystem, dvs. flyttbara väggar som möjliggör snabb anpassning till nya behov i exempelvis kontorsmiljöer. Som komplement till vår kärnverksamhet erbjuder vi också specialtjänster som Akustikputs och kyltak. Vi har en mycket bred verksamhet och det ställer naturligtvis krav på våra medarbetares kompetens, berättar Dyrberg vidare.
Akustikputs ger plana såväl som välvda ytor en slät putsad yta. Den putsade ytan är slipbar och kan lätt repareras vid behov utan att det påverkar ytans estetik. Kyltak är ett litet nischat affärsområde inom Interoc Akustik där man genom samarbete med Uponor, som levererar materialet, kan erbjuda skräddarsydda lösningar för kyla och värme via takinstallationer. Verksamheten har börjat ta form i Västerås och Tom Dyrberg tror mycket på tekniken.
– Det finns en tillväxtpotential inom området kyltak, det kan vi konstatera. Att satsa på området är en del av vår tillväxtstrategi, vi breddar verksamheten och tar oss an nya utmaningar hela tiden. Ett annat exempel är beklädnader, exempelvis i form av träpaneler. Här samarbetar vi med Gustafs, Surface och andra leverantörer av träinredningar anpassade till offentliga miljöer.

Rätt produkter i rätt tid och med rätt kompetens
Delentreprenader blir allt vanligare i takt med att de större byggentreprenörerna utvecklar sina verksamheter. Fördelen med att anlita ett specialföretag som Interoc Akustik är att leveransen blir betydligt mer riktad med rätt kompetens för rätt uppgift.
– Vi ser till helheten när det gäller akustiken. Att anlita oss är mer kostnadseffektivt eftersom vi kan vår sak, vi är specialiserade på undertak och följer utvecklingen inom området. Vi kan också kvalitetssäkra produkten på ett helt annat sätt eftersom vi vet exakt hur det ska se ut, förklarar Dyrberg.
Interoc Akustik utför allt ifrån mindre reparationer och servicearbeten till stora entreprenader på upp till 30 miljoner kronor. Bland projekten finns en rad stora och välkända referensobjekt som exempelvis köpcentret Emporia i Malmö. Här har alla publika ytor fått speciallösningar – det rör sig om ca 30 000 m2 vägg- och takyta.
Ett annat projekt är gallerian Erikslund intill Ikea i Västerås. Det är ett mindre projekt, men ändå ett viktigt landmärke för Västerås där företaget har sitt huvudkontor med flera centrala funktioner.
Under december 2012 flyttade huvudkontoret till nya lokaler i Hälla Industriområde, ett tillväxtområde i Västerås med goda möjligheter för vidare expansion.
– Vi känner oss kreativa i vår nya miljö, och kommer att fortsätta arbeta efter vår vision som är att leverera rätt produkter i rätt tid med rätt kompetens, säger Tom Dyrberg som avslutning.