Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Intraprenörskapet stärker det innovativa Skåne

Det Malmöbaserade kunskapsföretaget Effectus vill öka innovationskraften i det lokala såväl som nationella näringslivet. Att jobba med innovativ utveckling är en ren överlevnadsfråga för hela näringslivet. Alla branscher berörs och alla typer av företag har möjligheter att skapa ännu starkare konkurrenskraft genom att ta vara på och utveckla innovativa lösningar.

Alla som arbetar på Effectus är övertygade om att goda idéer är till för att realiseras. Först då kan ren konkurrenskraft skapas. Företagets vd Lisbeth Böhm beskriver fenomenet med att utveckla innovationskraft som förmågan att skapa och realisera marknadsrelevant utveckling.
Det gäller att ha både strategi och process på plats, men också att utveckla medarbetarnas förmåga att agera innovativt. Det sätter också ledarskapsrollen i ett nytt perspektiv.

Hjälper företag till nästa nivå
Effectus har sedan 1990 utvecklat verktyg för att omsätta ord till handling, att skapa effektiva projekt som når marknaden med framgång. Det är en del av helheten kring det innovativa entreprenörskapet, eller intraprenörskapet, som syftar till förmågan att snappa upp idéer och omvandla dem till lönsamma affärer.
– Vi kan hjälpa etablerade företag att ta nästa steg i utvecklingen genom att förse dem med rätt verktyg för att väcka innovationskraften. I den processen hittar vi tillbaka till ett starkt entreprenörskap som omvandlas till något som passar in i dagens marknadsklimat. Vi bidrar dessutom till att realisera idéerna och kan därför kalla oss för en heltäckande partner i innovationsutveckling och projekteffektivisering, förklarar Lisbeth Böhm.
Ett specifikt verktyg som Effectus erbjuder i samarbete med danska forskare är framtidsforskning. Det är en skräddarsydd analys som ger en överblick av marknaden inom de närmaste åren. Genom att identifiera så kallade first movers (trendsättare) kan Effectus leverera viktig information som i sin tur kan ge uppdragsgivaren ett försprång på marknaden.

Innovationskraftens betydelse
Innovationskraft är avgörande för överlevnad inom alla branscher, inom alla företag och organisationer, privata såväl som offentliga. Innovationskraft bidrar dessutom till att attrahera kompetenta medarbetare, något som blir allt viktigare med tanke på förutspådda utmaningar gällande framtida kompetensförsörjning.
En roll Effectus ofta hamnar i är att vara bollplank till ledningsgrupper för att hitta vägar till en accelererad innovationskraft. Med forskningsbaserade metoder och träningsprogram har detta skapat medarbetardrivna försäljningsframgångar, t ex har ett företag inom teleteknik radikalt ändrat in produktportfölj och ett transportföretag utvecklat smarta och säkrare lösningar.

Projektstyrt arbetssätt
Alla uppdrag genomsyras av Effectus projektstyrda arbetssätt. Ett lyckat projekt har nöjda intressenter; kund, leverantör, medarbetare, underleverantörer och partners.
– Projektledning är förutom process och rutiner ett hantverk och rollspel där vi tränar alla viktiga spelare – allt från projektbeställare till den servande organisationen. Det skapar effektivitet och minskar många och kostsamma ändringar i projekten säger Lisbeth Böhm.
Effectus är dessutom certifierad R.E.P® ’Education Provider’ från Project Management Institute, PMI. Det är bara en handfull företag som är det i Sverige, vilket är viktigt för företag som arbetar med komplexa projekt.
Lisbeth Böhm är övertygad om att Skånes vision om att vara Sveriges mest innovativa region 2020 kommer att uppnås. För att dra sitt strå till stacken bidrar Effectus med goda råd och kunskap till företag i regionen. Under Skåne Innovation Week i fjol sjösatte Effectus som exempel ett eget projekt med en innovationsbuss som åkte runt till olika företag och kommuner i jakt på innovationer och frågeställningar. Troligtvis blir det ett liknande upplägg inför årets event som går av stapeln i juni.