Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Intresse för livet mellan husen ger mervärden

Olofströmshus har tydliga visioner och mål för utveckling av den lokala bostadsmarknaden. Visionen är att kunna erbjuda boende för alla och de främsta målen är att uppnå det med god ekonomi och kunden i fokus. Både vision och mål tydliggörs i aktuella utvecklingsprojekt med pågående byggnation på flera håll i kommunen.

Olofström lever gott på sin industritradition. Den skapar möjligheter till en hög sysselsättningsgrad som i sin tur genererar skatteintäkter som kommunen behöver för att bygga en god samhällsservice. Att det finns jobb är naturligtvis bra, och det allra bästa är om arbetstagarna också bor i kommunen. Här kommer den ständigt aktuella bostadsfrågan in, och i Olofström är det mycket på gång kring den just nu.
– Det är glädjande att vi har flera projekt avseende nyproduktion på gång samtidigt, säger Michael Örkner, vd för Olofströmshus, som är det kommunala bostadsbolaget i Olofström.

Satsar på tillgänglighet
Bland annat byggs åtta nya lägenheter med en unik planlösning på Bredgatan i centrala Olofström. De blivande hyresgästerna har fått tycka till under utvecklingen av de nya bostäderna, och det är ett förhållningssätt som ofta tillämpas inom Olofströmshus. Det aktuella projektet är en ombyggnation av lokaler som tidigare använts av ett omsorgsbolag, så tillgängligheten är bästa tänkbara och läget likaså.
– Vi vill gärna bygga bostäder med hög tillgänglighet från början. Det är en del av att vi bygger för alla. I projektet på Bredgatan får vi tillgängligheten på köpet och kan därmed satsa ännu mer på andra mervärden för våra hyresgäster. Vi har också en tydlig ambition kring att skapa mervärden, vilket det aktuella projektet Holjebäck är ett bra exempel på, förklarar Michael Örkner.

Erbjuder bostäder med mervärden
Holjebäck är ett avsevärt större projekt med totalt 54 lägenheter fördelade på två nästan identiska punkthus på sex våningar vardera. Utvändigt kommer de att se likadana ut, men invändigt skiljer sig fördelningen av lägenheter i olika storlekar med fler treor i det ena huset och fler tvåor i det andra. Tanken är att ena huset ska bli seniorboende +65.
– Vi är även intresserade av att utveckla bästa tänkbara förutsättningar för livet mellan husen. Det är mervärden i form av odlingsmöjligheter och extra utrymmen för social gemenskap, bland annat. Just nu undersöker vi vad de framtida hyresgästerna i Holjebäck vill ha, förklarar Michael Örkner vidare.
Ytterligare ett exempel på mervärde som Olofströmshus erbjuder är ungdomsrabatten på 1000 kronor per månad för alla hyresgäster mellan 18-25 år. Att den största målgruppen boende är mellan 26-34 år kan tas som ett kvitto på att ungdomsrabatten är en riktigt bra investering – de stannar ju uppenbarligen kvar som hyresgäster under en längre tid.