Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Intresset ökar för att bygga hållbara flerbostadshus i trä

De senaste årens bostadstrend visar tydligt att allt fler tänker på miljön och vill utforska vilka förutsättningar som finns för gemene man att vara med och skapa en hållbar utveckling. Då ökar samtidigt intresset för att bygga hållbara, energieffektiva flerbostadshus i trä med låga driftskostnader. Byggbranschen i stort har fortfarande en bit att gå men Villa VIDA har hakat på trenden.

Genom att bygga mer i trä kan byggbranschen åstadkomma en stor och viktig förändring. De senaste årens utveckling har inspirerat Villa VIDA att prova ny teknik med resultatet att företaget har levererat både Netto Nollenergihus samt passivhus i trä.
– Tillsammans med några av våra kunder har vi utvecklat egna miljökoncept som vi nu söker integrera i nya projekt med våra kunder, berättar Lotta Fonsell, vd på Villa VIDA.
Villa VIDA levererar ren livskvalitet som håller. Ett hus eller en lägenhet kan vara livets största investering och bygger på en dröm som husköparen närt under många år. Det tar Villa VIDA in i beräkningen när man utvecklar nya byggsystem på uppdrag av återförsäljare och andra byggherrar.

Allt bygger på hållbarhet
Villa VIDA har redan byggt så kallade Netto Nollenergihus i Växjö på uppdrag av Skanska. Huset är byggt med en teknik som gör att det genererar lika mycket förnyelsebar energi som huset förbrukar i form av värme, varmvatten och fastighetsel.
Under åren har även ett antal hus byggda med passivhusteknik och hus med cellulosaisolering levererats runtom i Sverige och övriga Europa
Ett starkt miljötänk och en god kunskap om regler och byggnormer på andra marknader har gjort att man lyckats etablera sig på flera exportmarknader.
Detta i kombination med ordning och reda och en god kontroll genom hela processen gör att vi lyckas med större projekt även på andra marknader, säger Lotta Fonsell.

Made in Småland – i England
Snart står det första flerbostadshuset byggt med prefabricerade väggelement från Villa VIDA klart i Rainham i London. Huset omfattar ett 50-tal hyresrätter med upp till 80 procent lägre driftskostnad per år för värme och el, jämfört med en likvärdig bostad som byggts med traditionella metoder. Det är ett så kallat social housing projekt där människor som kommer från tuffare förhållanden kommer att ha råd att bo.
– Det är ett väldigt spännande projekt som bland annat har kallats revolutionerande av brittiska politiker. Svensk träbyggnadsteknik förknippas med täta hus, hållbara material och en långsiktigt hållbar design, det är saker som vi gärna vill stå för i vår verksamhet, fortsätter Lotta Fonsell.
Villa VIDA har tecknat ett tioårigt exklusivt avtal med Climate Energy Homes, beställaren av projektet i Rainham. Allt tillverkas i Småland och skickas över Atlanten för slutmontering på plats. Ungefär som de platta möbelpaket vi är vana vid att se från en annan mycket känd småländsk branschförnyare, komplett med färdiga instruktioner.

Kort om VIDA-koncernen
Villa VIDA är en del av VIDA, Sveriges största privata sågverkskoncern med ca 900 anställda på 17 produktionsanläggningar. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. Ca 85 procent av produktionen exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Försäljningen av sågade trävaror sker via försäljningsbolaget VIDA Wood. Verksamheten omfattar även hustillverkning, emballagetillverkning, pelletstillverkning och biobränslehandel.