Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Intresset ökar för lätta balkonger i komposit

Lätta, hållbara och näst intill underhållsfria balkonger i kompositmaterial blir allt mer populära bland arkitekter och byggherrar. De utgör ett välkommet komplement till de traditionella betongbalkongerna och tillämpas framförallt där man söker kombinera lätt vikt med flexibilitet. Kompositbalkonger går i princip att få i vilken form och färg som helst och är ett relativt enkelt sätt att skapa spännande intryck och effekter i byggnationen.

I Sverige finns det än så länge bara en aktör som utvecklar och tillverkar balkonger i kompositmaterial. Compositbalkonger i Fällfors är också ett relativt nystartat företag som etablerats tack vare ett uttalat behov på den regionala marknaden. I takt med ett stigande intresse har upptagningsområdet utökats och idag levereras de patenterade balkongerna över hela Sverige.

Lätthanterliga alternativ med miljöprägel
Resan började för ungefär fem år sedan då Piteåföretaget Lindbäcks Bygg sökte efter ett alternativ till betongbalkonger i ett trähusprojekt. Man kom fram till att en platta bestående av en inplastad träkärna skulle vara det absolut bästa och mest hållbara alternativet, men eftersom det då inte fanns någon lämplig leverantör fick Lindbäcks utveckla konceptet själva. Det resulterade så småningom i en patenterad balkongplatta av komposit som idag tillverkas av underleverantören Compositbalkonger.
– Nu när träbyggandet tar fart över hela Sverige så ökar även intresset för alternativ till de traditionella betongbalkongerna. Vikten för en kompositbalkong är ungefär en tredjedel av motsvarande utförande i betong. Kompositbalkongen är således lättare att hantera och transportera. Det finns en tydlig miljöprägel i det eftersom minimerade transporter givetvis innebär ett mindre miljöavtryck, förklarar Bertil Öhlund, försäljningschef på Compositbalkonger.
En annan klar fördel är att det lätthanterliga och formbara kompositmaterialet öppnar nya möjligheter gällande färg och form. Det gör att balkongerna lätt kan utformas för att passa in i sin omgivning och därmed utgöra vackra komplement i spännande byggnationer.

Kan bli aktuellt med nylanseringar
Bertil Öhlund förutspår en stark tillväxt för de lätta och flexibla kompositbalkongerna. Dessutom finns det en stor utvecklingspotential för företaget med kompositmaterial som utgångspunkt. En mindre nischprodukt har redan utvecklats, flytbryggor, och säljs idag över hela Sverige. På Compositbalkonger hyser man dessutom förhoppningar om att kunna utveckla ytterligare en eller ett par produkter för en större marknad.
– Tack vare kompositmaterialets egenskaper kan man skapa helt täta applikationer, vilket eftertraktas i badrum exempelvis. Vi har redan tagit fram en typ av badrumsgolv som enkelt lyfts in som en hel enhet, lite som en låda. Det bygger bort fuktproblem eftersom det inte finns några skarvar, berättar Bertil Öhlund.
Produkten befinner sig fortfarande på utvecklingsstadiet, och detsamma gäller för ytterligare en produkt som är så ny att man inte kan avslöja något i dagsläget. Det kan dock bli ett mycket spännande tillskott i Compositbalkongers sortiment, menar Bertil Öhlund.
Compositbalkonger sysselsätter 12 personer på en liten ort utanför Skellefteå. Företagets närvaro bidrar dels med arbetstillfällen på landsbygden och är dels en viktig samarbetspartner för ett antal andra företag i regionen. Ambitionen är att växa och det tycks finnas en god potential för det. Omsättningen har mer än tredubblats på bara några år.